מנופים עיקריים:

מעורבות אישית של אנשי הצוות הניהולי במשימות

הכנת תכניות פעולה ע"י המורים והמטפלים בהלימה ליעדי ה"מיני קליידוסקופ" והקליידוסקופ

השתתפות פעילה של תלמידים ומורים.

השתתפות במפגשי שיתוף ושיקוף (קליידוסקופ) בנוכחות רבת משתתפים אנשי צוות, הורים ומשפחה ונציגים רלוונטיים מהקהילה (בעלי מקצוע ובעלי תפקידים שונים)

דרכי פעולה:

1. הנחיית המפגש בפועל נעשית שני אנשי צוות, אחד מתחום החינוך ואחד מתחום הטיפול, צוות חינוכי, חניכים, נציגים מתחום התוכן בקהילה.

2.הנושאים של מעגלי שיח הנם תמיד סוגיה מעולמם של החניכים בהיותם מזמנים חשיפה לזוויוראייה שונות  ולעמדות מגוונות שייסעו ביצירת תמונת עתיד מותאמת.

3. הזמנת אנשים בוגרים הנה חיונית לתהליךכגון – מחנכ/ת, מורים כוללים ומקצועיים, יועצת, בעלי תפקידים רלוונטיים בביה"ס תלמידים בוגרים, וגורמים רלוונטיים לסוגיה הנידונה מהקהילה והמשפחה.

4. לתלמיד יכולת לבחור ולנהל את תהליך ההתפתחות שלו בתחום הלימודי והרגשי.

אמונות ותובנות הקשורות לכלי:

  1. דיאלוג בין תלמיד למחנכת בשיחה אישית על מטרותיו של התלמיד עשוי להגביר את המוטיבציה של התלמיד.
  2. מעקב ושינוי המטרות יכול לשפר את תחושת המסוגלות של התלמיד.

שיפור יכולת ותחושת מסוגלות תשפר את השתלבות התלמיד בהווה והבוגר בעתיד בקהילה.