שלבים בביצוע הפדגוגיה הנאמית 

הפעלת הכלי השלם תתפתח בהדרגה במהלך 3 שנים. במהלך שנת לימודים ראשונה מנהלת ביה"ס והצוות המוביל יירכשו ויפנימו את התפיסה ויישומה במרחב הבית ספרי. תוך כדי כך יתנסו בהפעלה ראשונית על עצמם, ובמקביל יישמו כלים מסוימים על קבוצת פיילוט בית ספרית. בשנה השנייה יתרחב צוות היישום הבית ספרי יכלול  "קבוצת מורים מחויבים והצלחה . מורים אלה ילמדו ויישמו הכלים בשטח בטווח כתות רחב יותר רצוי אחד מכל שכבת גיל בתמיכת עמיתיהם מצוות המוביל. יילוו את הילדים מסע במעגל הלמידה באותה שנה להכשיר מורות נוספות במקביל. בשנה השלישית יהיה יישום מלא תוך פיתוח כלים בית ספריים משלהם.

שלב הכנהמנהלת ביה"ס: לומדת בעצמה את התכנית.  מתחייבת ומאמצת התפיסה של "נאמי תכנית בונה תכנית צמיחה אישית ובית ספרית "

שלב ראשוןמורים מבטיחים הצלחה לומדים ומיישמים בפיילוט  – חווים ומתנסים בעצמם.

שלב שניכלל מורי ביה"ס לומדים את התכנית ומפעילים רק מי שמתחייבים אפשר יישום מלא, אפשר יישום חלקי של היבט גנרי כלשהו. כול המורים מחויבים ליומן מסע .

התפוקה של שלבי העבודה (תוצאת ביניים)

תפוקה שנה ראשונה: צוות המורות מוכשרות כמלוות מסע אישי וילדים יתנסו כפיילוט ויום שיא להצגה בפני ההורה שלו.

תפוקת שנה השנייה- פיתוח יחידות לימוד מורה וילדים ברוח הפדגוגיה הנאמית, מעגל הלמידה כל הילד יחווה את בניית מעגל הלמידה שלו ופעולה לאורו במרכזי הפעלה שייבנו בבת הספר.

שלב שלישי- הרחבת המעגל של המורים ובניית תחומים ייחודיים להפעלה (חממה, מרכז גלובל, מיחזור, ועוד ).