קביעת מפגש חודשי מורה- תלמיד/ה לבחינת ההתקדמות וקביעת יעדי המשך


המורה  – יבנה תכנית אישית של אימון אישי לתלמיד יהווה תשתית לעבודה

1. יוצר שיח קבוצתי ואישי מובנה עם התלמידים במטרה להבנות את הקשר של מאמן-ספורטאי עם תלמידיו. כך שייתפס בעיניהם כמעודד  וממלא אותם במוטיבציה.

3.  . בונה שיעור / אימון שיש בו חוויה מוחשית -תנועתית  – מאתגרת – מהנה.

4. עורך בקרה מתמדת על תוצאות התלמידים ועל מהלך השיעורים שלו. מאציל סמכויות ואחריות על  תלמידים ואז יכול לעבוד דיפרנציאלית עם תלמידים על פי מיפוי נקודות החוזק והחולשה שלהם

5.בונה סרגל מאמצים שמתאים לקבוצת הלימוד / אימון שלו, עובד בשיטת הצבירה (הגברה הדרגתית        של עומסי החומר הנלמד ומורכבות מיומנויות הלמידה) ושומר על מדד לחץ מיטבי

מבנה ארגוני – הקמת צוותי משימה אשר יפעלו לאורך השנה:


תלמידים 

שיתוף פעולה עם עקרונות התכנית :

בניית חוזה אישי, פתיחות כלפי המורה בתהליך החונכות.

דיווח שוטף על התקדמות, קשיים הצבת אתגרים