"בחינוך המציב-בעיות מפתחים בני האדם את כוחם לתפוס בביקורתיות את אופן קיומם בעולם, אשר עמו ובתוכו הם מוצאים את עצמם" (פרירה, ע"מ 72)- בני האדם כסוכנים פעילים בתוך אותו העולם בו הם צריכים למצוא את משמעותם. החינוך המציב-בעיות צריך להכיר לתלמיד את העולם שבו הוא חי בכדי לעזור לו להגשים את כל הפוטנציאל.

הנחיות פעולה: