שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest

היזמ/ים

מפתחות למודעות

ארבעה מפתחות אשר מרכזים מוקדים הדורשים תשומת לב וקשב בעבודה החינוכית והטיפולית.
hidethisfield

היוזמה שהכלי פותח במסגרתה | תקציר

הנחת היסוד היא כי אנשי הצוות הנם 'כלי' חשוב בוויסות תלמידים אשר שרויים במצוקה, גם אנשי הצוות זקוקים להכלה על מנת שיוכלו להכיל את התלמיד. מפתחות למודעות הנו כלי המסכם תהליך ומארגן ידע שנלמד על ידי איש הצוות. התהליך כולל למידה ותרגול נושאים רלוונטיים לטיפול וסיוע לתלמידים: קשב לעצמי, ויסות חושי-רגשי, השפעת הסביבה על התלמיד, פרופיל חושי וכו'.
מפתחות אלה מעוררים את תשומת הלב של אנשי הצוות ומעלים שאלות בנושאים: אני ועצמי, אני והתלמיד, אני והעמית, אני והסביבה הפיזית. המפתחות כוללים שאלות מנחות ועצות כיצד על המורה לבחון תחום זה בעצמו טרם סיוע לתלמידים. בעזרת כלים אלה אנשי הצוות יהיו מדויקים יותר ומודעים יותר בהליכים רגשיים וטיפוליים עם תלמידים.

מטרה או תועלת צפויה

הנחת היסוד היא כי אנשי הצוות הנם 'כלי' חשוב בוויסות תלמידים אשר שרויים במצוקה, גם אנשי הצוות זקוקים להכלה על מנת שיוכלו להכיל את התלמיד. מפתחות למודעות הנו כלי המסכם תהליך ומארגן ידע שנלמד על ידי איש הצוות. התהליך כולל למידה ותרגול נושאים רלוונטיים לטיפול וסיוע לתלמידים: קשב לעצמי, ויסות חושי-רגשי, השפעת הסביבה על התלמיד, פרופיל חושי וכו'.
מפתחות אלה מעוררים את תשומת הלב של אנשי הצוות ומעלים שאלות בנושאים: אני ועצמי, אני והתלמיד, אני והעמית, אני והסביבה הפיזית. המפתחות כוללים שאלות מנחות ועצות כיצד על המורה לבחון תחום זה בעצמו טרם סיוע לתלמידים. בעזרת כלים אלה אנשי הצוות יהיו מדויקים יותר ומודעים יותר בהליכים רגשיים וטיפוליים עם תלמידים.

קהל יעד

hidethisfield

תנאים מקדימים: הכנות, חומרים, ציוד

חלוקת מחברת לצוות. המחברת תהיה מחולקת לפי 'מפתחות למודעות' ומזמנת העמקה ורפלקציה אישית כתובה.

הוראות הפעלה: קחו ועשו זאת לשלכם!

  1. הצוות ייחשף לכלי 'מפתחות למודעות' אחת לחודשיים בישיבה.
  2. בכל ישיבה תתבצע למידה, העמקה ותרגול של שימוש במפתח
  3. בשבוע בו אין מפגש בנושא ה'מפתחות למודעות' הצוות יקבל משימה שבועית הקשורה לאחד המפתחות, זאת דרך מייל בית ספרי/וואטסאפ.
  4. בישיבת הצוות הבאה הצוות ישתף על תובנות וגילויים שעלו בביצוע המשימה.
  5. בכל שבוע אנשי הצוות יכתבו במחברת הרפלקציה שתחולק להם, בה יעמיקו בחשיבה עצמית בנושא ה'מפתחות למודעות'.

טיפים

טיפ 1: יש לקבוע מנגנונים קבועים לשם הקניית ולמידת נושא המפתחות בצוות.

טיפ 2: בכל מפתח יש להשקיע וללמוד תוך העמקה חווייתית לדוג' במפתח "אני ועצמי" כדאי להתאמן על התבוננות פנימית וקשב פנימי דרך מדיטציה. בהקניית מפתח "אני והסביבה הפיזית" כדאי לבצע רפלקציה ושיתוף בנוגע לתגובות בסביבות שונות.

טיפ 3: חשוב להעלות תזכורות לשימוש בכלי בהזדמנויות רבות. שינוי תודעתי, העלאת מודעות ויצירת שינוי דורשות עצירה של ההתנהלות האוטומטית ויצירת חשיבה מחודשת.

רציונל

hidethisfield

קבצים

hidethisfield

רקע ומידע נוסף על הכלי

תומכי יישום

hidethisfield

על היזמ/ים

hidethisfield

אודות המוסד בו פותח הכלי

hidethisfield

יוזמת על

מודל 40-40-20 בית ספר מבוסס בחירה

מתכון מנצח לכל בית ספר שמעונין להפוך את צוות ההוראה, לקבוצה של מנהיגים פדגוגיים יוצרי תוכן, סקרנים, המלמדים מתוך הנאה.

אינטראקציה ויצירת מרחב מאפשר באמצעות צילום | הקול בתמונה

הכלי מתבסס על צילום הדדי, שמאפשר לחברי קבוצות לבטא כיצד הם תופסים איש את רעהו, ולחוות כיצד הם נראים בעיני אחרים. הצילום מאפשר להם לייצג …

יוזמה | הקול בתמונה

צילום כאמצעי המסייע לתלמידים (ולמורים) לבטא את 'קולם', לחוות הקשבה, ולהשפיע על חייהם – בבית הספר ומחוצה לו.

כלים נוספים של היוזמה

מודל 40-40-20 בית ספר מבוסס בחירה

מתכון מנצח לכל בית ספר שמעונין להפוך את צוות ההוראה, לקבוצה של מנהיגים פדגוגיים יוצרי תוכן, סקרנים, המלמדים מתוך הנאה.

אינטראקציה ויצירת מרחב מאפשר באמצעות צילום | הקול בתמונה

הכלי מתבסס על צילום הדדי, שמאפשר לחברי קבוצות לבטא כיצד הם תופסים איש את רעהו, ולחוות כיצד הם נראים בעיני אחרים. הצילום מאפשר להם לייצג …

יוזמה | הקול בתמונה

צילום כאמצעי המסייע לתלמידים (ולמורים) לבטא את 'קולם', לחוות הקשבה, ולהשפיע על חייהם – בבית הספר ומחוצה לו.