שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest

היזמ/ים

תלמידים בכובעים תלמודיים | הכיתה כבית מדרש

למידת המבנה המורכב של התלמוד, תוך דגש על זיהוי מילות מפתח וסדר הדיון התלמודי באמצעות משחק תפקידים

תלמידים בכובעים תלמודיים

היוזמה שהכלי פותח במסגרתה | תקציר

 • בטווח הקצר התלמידים יאהבו יותר את שיעור הגמרא, ירגישו שייכות וחיבור לחומר הלימודים. חיבור זה יהיה תוצאה טבעית מעצם "כניסת" התלמידים לתוך הדמויות התלמודיות.
 • בטווח הארוך כלי זה יסייע לתלמידים להיות לומדים עצמאיים בגמרא. הפנמת "מילות המפתח" ומבנה הטקסט יתנו בידם כלים משמעותיים לפענוח טקסטים בגמרא באופן עצמאי.

מטרה או תועלת צפויה

 • בטווח הקצר התלמידים יאהבו יותר את שיעור הגמרא, ירגישו שייכות וחיבור לחומר הלימודים. חיבור זה יהיה תוצאה טבעית מעצם "כניסת" התלמידים לתוך הדמויות התלמודיות.
 • בטווח הארוך כלי זה יסייע לתלמידים להיות לומדים עצמאיים בגמרא. הפנמת "מילות המפתח" ומבנה הטקסט יתנו בידם כלים משמעותיים לפענוח טקסטים בגמרא באופן עצמאי.

קהל יעד

 • תלמידי כיתות ד'-ה' במערכת החינוך הדתי
 • שיעורי תושב"ע בכל המסגרות במערכת החינוך

תנאים מקדימים: הכנות, חומרים, ציוד

 • ֿנדרש ידע של המורה בתחום 'מילות המפתח' ונכונות להפעלת התלמידים בכיתה. על המורה להכיר את 'מילות המפתח' בגמרא באופן כללי ובפרט את מילות המפתח של הסוגיה הנלמדת. מלבד זאת על המורה להיות בעל נכונות להקנות את 'מילות המפתח' בכיתה במהלך שיעורי התלמוד, כאמצעי לזיהוי ופענוח מהלכי הגמרא במשך הסוגיה.
 • נדרשת מהמורה נכונות להפעלת התלמידים שיציגו בכיתה ברמות שונות של הצגה.
 • יש צורך בשלטים או כובעים המחולקים לפי קטגוריות הגדרות תלמודיות הבסיסיות: מקור, שאלה, תשובה, סיוע, הוספה (מומלץ לתת צבעים מיוחדים לכל קטגוריה כדי להקל על התלמידים).

המלצה: תפאורה "בית מדרשית" (כובעים, רקע וכדו') תעשיר ותחיה את הלמידה.

הוראות הפעלה: קחו ועשו זאת לשלכם!

שלב 1: לומדים את המבנה הנדרש

א. המורה ישלב בהוראת הגמרא את הוראת מבנה התלמוד באמצעות "מילות המפתח".

ב. למידת המבנה תיעשה באמצעות מספר מצומצם של קטגוריות. בשלב ראשון הן תהיינה:

  • מקור (כמו משנה, ברייתא, מימרא)
  • שאלה (הכוללת בשלב ראשון גם קושיה)
  • תשובה (הכוללת בשלב ראשון את כל סוגיה התשובות והתירוצים)
  • סיוע (סיוע ממקור או מדיוק)
  • השלמה (הכוללת את מירב המהלכים שלא נכללים בארבעת הקטגוריות הקודמות, כמו: השלמת ההלכה "לא שנו".., גירסה נוספת, מילת סיום דיון ועוד)

ג. במהלך הלמידה המורה יבהיר לתלמידים אודות כל קטע באיזה הגדרה הוא נכלל, ויציין את 'מילת המפתח' דרכה יכולים התלמידים לזהות זאת באופן עצמאי.

שלב 2: חזרה התנסותית — חובשים את "כובעי מבנה הסוגיה"

ד. עם סיום הסוגיה (לקראת סוף שבוע, או לקראת מבחן מסכם), יכין המורה מספר כובעים או שלטים בהתאם למספר הקטעים שנכללו בסוגיה.

ה. המורה יסביר לתלמידים את המשימה: זיהוי מהלך הדיון התלמודי בקטעים השונים של הסוגיה. על התלמידים לדעת להסביר זאת לפני הכיתה.

ו. המורה יכתוב או יקרין על הלוח קטעים מתוך הסוגיה וישאל את התלמידים מה מסמל כל קטע.

ז. המורה יבחר מבין העונים נכונה את אחד התלמידים והוא ייגש, יחבוש את ה'כובע' או יחזיק את השלט בהתאם להגדרה של אותו תהליך ויסביר בפני הכיתה את המהלך (לדוגמה – יסביר את השאלה) ויישאר לעמוד בחזית של הכיתה.

שלב 3: הצגת המבנה "תחת הכובע"

ח. לאחר שיבחרו כל התלמידים לפי כמות הקטעים המרכיבים את הסוגיה, הם יעמדו לפי סדר הסוגיה, או ישבו יחד במעין 'בית מדרש' ויציגו לפני הכיתה את ה'למידה הבית מדרשית'.

ט. התלמיד הראשון יאמר את המהלך אותו הוא מייצג (לדוגמה – את דברי המקור) התלמיד שלאחריו ישאל את השאלה, התלמיד לאחריו את התשובה וכו'.

שלב 4 : משוב מקדם

י. המורה יבקש מהתלמידים בכיתה משוב על ה'למידה הבית מדרשית' שהוצגה בפניהם. משוב זה ישמש כציון לקבוצה בית מדרשית זו.

טיפים

גירסה מתקדמת לכלי — תלמידים בכובעים תלמודיים ב':

המורה יחלק את הכיתה למספר בתי מדרשות (ניתן לקרוא להם בשמות ישיבות בבל כמו 'סורא' 'פומבדיתא' וכדו') ובכך תיוצר תחרות ביניהם. חשוב שכל קבוצה תכלול תלמיד מוביל וכן תלמידים חלשים יותר.

רציונל

 • הכנסת התלמידים ל״כובעי התלמוד״ תחבר אותם רגשית ותודעתית לתחום התוכן של הגמרא.
 • תלמידים המובילים למידה בעצמם, מבינים טוב יותר את התוכן, לכן תלמידים שיזהו ויציגו את מהלכי הגמרא בפני הכיתה יבינו ויזכרו טוב יותר את התוכן הנלמד.
 • שיתוף התלמידים בבניית ומסירת הידע בכיתה תחבר אותם תודעתית ורגשית לחומר הנלמד והם יאהבו יותר את מקצוע התלמוד.
 • התפיסה המרחבית של הצגת הגמרא והרצאתה מעמדת המורה תסייע לתלמידים ולחבריהם לזכור טוב יותר את מבנה הסוגיה.
 • אימון ומשחוק בתחום זיהוי "מילות המפתח" מסייעת להפיכת התלמידים ללומדים עצמאיים בגמרא.

קבצים

hidethisfield

רקע ומידע נוסף על הכלי

hidethisfield

תומכי יישום

hidethisfield

על היזמ/ים

הרב נחום רבינוביץ, מדריך להוראת תושב"ע ברשת חב"ד, מחבר ספר ומשחקי "מפתחות לתלמוד"

אודות המוסד בו פותח הכלי

hidethisfield

יוזמת על

מודל 40-40-20 בית ספר מבוסס בחירה

מתכון מנצח לכל בית ספר שמעונין להפוך את צוות ההוראה, לקבוצה של מנהיגים פדגוגיים יוצרי תוכן, סקרנים, המלמדים מתוך הנאה.

אינטראקציה ויצירת מרחב מאפשר באמצעות צילום | הקול בתמונה

הכלי מתבסס על צילום הדדי, שמאפשר לחברי קבוצות לבטא כיצד הם תופסים איש את רעהו, ולחוות כיצד הם נראים בעיני אחרים. הצילום מאפשר להם לייצג …

יוזמה | הקול בתמונה

צילום כאמצעי המסייע לתלמידים (ולמורים) לבטא את 'קולם', לחוות הקשבה, ולהשפיע על חייהם – בבית הספר ומחוצה לו.

כלים נוספים של היוזמה

מודל 40-40-20 בית ספר מבוסס בחירה

מתכון מנצח לכל בית ספר שמעונין להפוך את צוות ההוראה, לקבוצה של מנהיגים פדגוגיים יוצרי תוכן, סקרנים, המלמדים מתוך הנאה.

אינטראקציה ויצירת מרחב מאפשר באמצעות צילום | הקול בתמונה

הכלי מתבסס על צילום הדדי, שמאפשר לחברי קבוצות לבטא כיצד הם תופסים איש את רעהו, ולחוות כיצד הם נראים בעיני אחרים. הצילום מאפשר להם לייצג …

יוזמה | הקול בתמונה

צילום כאמצעי המסייע לתלמידים (ולמורים) לבטא את 'קולם', לחוות הקשבה, ולהשפיע על חייהם – בבית הספר ומחוצה לו.