שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest

היזמ/ים

משוב סוף שנה על פעילות חברתית לימודית | משוב ברגע

שאלון לקבלת משוב מתלמידות בית הספר (ז׳-י״ב) על הפעילות החברתית והלימודית שהתקיימה במהלך כל השנה, במטרה לשמור על השיפור המתמיד של האקלים החברתי - לימודי

credit: Jess Bailey iva unsplash

היוזמה שהכלי פותח במסגרתה | תקציר

 • מתן במה ומקום לתחושות ולדעות התלמידות, הן ברמה הכיתתית והן ברמה הבית ספרית, תוך טיפוח השותפות הפעילה בהערכת התהליכים הלימודיים והחברתיים.
 • איסוף מידע לטובת שיפור מתמיד של האקלים החברתי – לימודי. הצרכים שעולים מן השטח יקבלו מענה מהצוות החינוכי שנחשף לבקשת התלמידות.

מטרה או תועלת צפויה

 • מתן במה ומקום לתחושות ולדעות התלמידות, הן ברמה הכיתתית והן ברמה הבית ספרית, תוך טיפוח השותפות הפעילה בהערכת התהליכים הלימודיים והחברתיים.
 • איסוף מידע לטובת שיפור מתמיד של האקלים החברתי – לימודי. הצרכים שעולים מן השטח יקבלו מענה מהצוות החינוכי שנחשף לבקשת התלמידות.

קהל יעד

תלמידות בכיתות ז' – י"ב

תנאים מקדימים: הכנות, חומרים, ציוד

 1. הכנת רשימה של כלל הפעילויות החברתיות והלימודיות שנעשו בבית הספר.
 2. יצירת שאלון המסכם את הפעילות החברתית – לימודית שנערכה במהלך השנה על ידי צוות ייעודי.
 3. הקצאת זמן במערכת השעות לשם מענה רציני ומשמעותי על השאלון.
 4. מינוי צוות ייעודי לניתוח המשוב.

שאלון אקלים חברתי לימודיקובץ פד״ף להורדה | קובץ וורד להורדה

משוב ברגע-משוב אקלים סופש

למיקסום אפקטיביות המשוב מומלץ להשתמש קודם בכלי "הכשרת הלבבות"

הוראות הפעלה: קחו ועשו זאת לשלכם!

לקראת חלוקת השאלון

 • הסבר חשיבות השאלון בכל כיתה על ידי הצוות החינוכי. ההסבר יכלול התייחסות לחשיבות הקול של כל תלמידה בעיני הצוות החינוכי, והיכולת שלה להשפיע על בחירת הפעילויות לשנה הבאה.
 • חלוקת השאלונים לתלמידות לצורך מענה בשעה שנקבעה מראש במערכת השעות.

לאחר מילוי השאלון

 • איסוף וסיכום הנתונים על ידי הצוות הייעודי
 • הצגת הנתונים בחדר מורים תוך שקיפות וחשיבה על דרכי פעולה לשיפור האקלים החברתי – לימודי בעקבות תגובות התלמידות
 • קבלת החלטות לגבי המשך פעילות חברתית – לימודית בשנה הבאה

השפעה על להמשך הדרך

בתחילת שנת הלימודים הבאה, הצוות הייעודי יכנס לכיתות ויעדכן בשינויים שיתרחשו במהלך השנה בעקבות המשוב שהתקבל מהתלמידות.

טיפים

בחירת פלטפורמה לניהול השאלון

מומלץ ליצור שאלון באמצעות טופס Google forms על מנת לפנות לתלמידות בשפה המוכרת להן וכן להקל על הצוות בתהליך איסוף התגובות.

אפשרו לענות באנונימיות

רצוי לתת אפשרות לתלמידות להישאר אנונימיות לשם הסרת חשש המענה בכנות על השאלות. ניתן לאפשר את הצגת שכבת הגיל בלבד.

צוות ניתוח שאלונים קבוע

רצוי שהצוות אשר תכנן את השאלון, יתווך את השאלון לתלמידות וינתח את התגובות שלו יהיה אותו הצוות לכל אורך התהליך לשם שמירה על יציבות ועקביות בהתייחסות לנתונים.

רציונל

המשוב הוא תהליך חשוב שבאפשרותו לשפר את המהלך הפסיכו-דידקטי בבית הספר ודרך כך את האקלים הבית ספרי.

תלמידות שמרגישות שדעתן חשובה, יחושו משמעותיות בבית הספר. ממשוב התלמידות יוכלו אנשי הצוות לייעל את דרכי הוראתם ולייבא בחירות מושכלות יותר לתוך המרחב הלימודי.

קבצים

hidethisfield

רקע ומידע נוסף על הכלי

השאלון נבנה כחלק מהפעלת היוזמה משוב ברגע.

תומכי יישום

hidethisfield

על היזמ/ים

hidethisfield

אודות המוסד בו פותח הכלי

בבית הספר העל יסודי "בית חנה" חב"ד בנות, מאמינים שקשר הדוק עם התלמידים ועם החוויה הלימודית שלהם יסייע לכל מורה לשפר ולייעל את ההתאמות הפדגוגיות לכיתה.

בדרך זו עולה גם רמת ההישגים וגם מוטיבציית התלמידים ללמידה משמעותית והשקעה.

יוזמת על

מודל 40-40-20 בית ספר מבוסס בחירה

מתכון מנצח לכל בית ספר שמעונין להפוך את צוות ההוראה, לקבוצה של מנהיגים פדגוגיים יוצרי תוכן, סקרנים, המלמדים מתוך הנאה.

אינטראקציה ויצירת מרחב מאפשר באמצעות צילום | הקול בתמונה

הכלי מתבסס על צילום הדדי, שמאפשר לחברי קבוצות לבטא כיצד הם תופסים איש את רעהו, ולחוות כיצד הם נראים בעיני אחרים. הצילום מאפשר להם לייצג …

יוזמה | הקול בתמונה

צילום כאמצעי המסייע לתלמידים (ולמורים) לבטא את 'קולם', לחוות הקשבה, ולהשפיע על חייהם – בבית הספר ומחוצה לו.

כלים נוספים של היוזמה

מודל 40-40-20 בית ספר מבוסס בחירה

מתכון מנצח לכל בית ספר שמעונין להפוך את צוות ההוראה, לקבוצה של מנהיגים פדגוגיים יוצרי תוכן, סקרנים, המלמדים מתוך הנאה.

אינטראקציה ויצירת מרחב מאפשר באמצעות צילום | הקול בתמונה

הכלי מתבסס על צילום הדדי, שמאפשר לחברי קבוצות לבטא כיצד הם תופסים איש את רעהו, ולחוות כיצד הם נראים בעיני אחרים. הצילום מאפשר להם לייצג …

יוזמה | הקול בתמונה

צילום כאמצעי המסייע לתלמידים (ולמורים) לבטא את 'קולם', לחוות הקשבה, ולהשפיע על חייהם – בבית הספר ומחוצה לו.