שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest

היזמ/ים

זהות היא המהות | בי״ס בן צבי

גישה חינוכית התומכת בתהליכי התפתחות הזהות האישית של התלמיד באינטראקציה לאחר
hidethisfield

היוזמה שהכלי פותח במסגרתה | תקציר

במהלך הלמידה התלמיד.ה מפתח.ת את ה"עצמי" הכולל ואת הזהות אישית אותנטית המתפקדת כעוגן מייצב ואיתן במגמות של מציאות משתנה ועיתים עמומה ובלתי מוכרת.

מטרה או תועלת צפויה

במהלך הלמידה התלמיד.ה מפתח.ת את ה"עצמי" הכולל ואת הזהות אישית אותנטית המתפקדת כעוגן מייצב ואיתן במגמות של מציאות משתנה ועיתים עמומה ובלתי מוכרת.

קהל יעד

hidethisfield

תנאים מקדימים: הכנות, חומרים, ציוד

המודל מרכב מארבעה עקרונות:

 1. עירור – (טריגר) יצירת פער או סתירה המעוררים מוטיבציה לחיפוש מידע חדש בנוגע ללומד/ ל"עצמי
 2. פיגום – כלים המסייעים לקדם מעורבות הלומד במרחב הלימודי או בתהליך ה"עצמי".
 3. תמיכה – קידום תחושת תמיכה וביטחון. יצירת אקלים של סביבה מוגנת. קשר אישי המעודד תחושת מסוגלות וגילוי יכולות ביחס למטרה ולעצמי.
 4. רפלקציה/ אינטרוספקציה – חשיבה משקפת וגבוהה, על פעולה, לפני, בזמן ואחרי פעולה חברתית רגשית או לימודית. התהליך מלווה באמצעות "יומן כתיבה רפלקטיבי" (הן למורים והן לתלמידים) שמשמש לכתיבה רפלקטיבית ומוביל לשיח ושפה רפלקטיביים שמצמיחים מאוד את הלומדים. הסתכלות/התבוננות פנימה של הלומד, או בחינה עצמית פנימית של תהליכים.

הוראות הפעלה: קחו ועשו זאת לשלכם!

תיאור קצר של הפעילות

שלב ראשון

 1. בניית מבנה הארגוני המבוסס על מעגלי למידה
 2. מהלך- התוויית דרך – האבנים הגדולות בראייה מערכתית
 3. הכנת צוותים נוספים: צוות פדגוגי– פורט להוראה איכותית מליאת מורים – למידה תיאורטית/ מעשית התנסותית, כל חבר מנהיג קבוצת מורים ומוביל את קבוצת הלמידה שלו.
 4. מפגש קבוצות מורים במסגרת מערכת השעות — בניית סדירויות ללמידה ולפיתוח
 5. שיעור חממת החי"ל- שיעור במערכת להוראת מפורשת של הגישה בקרב התלמידים

שלב שני

 1. העמקת הידע התיאורטי והפרקטי בנושא- רפלקציה ואינטרוספקציה
 2. הרחבת ארגז הפיגומים- כלי חשיבה והתבוננות
 3. פתיחת דלת הכיתה – ללמידת עמיתים
 4. היכרות עם כלי לניהוג עצמי ושימוש בכלי

שלב שלישי

 1. פיתוח יחידות הוראה הנשענות על פדגוגיית הזהות לצד התכנים
 2. בניית תפיסת הערכה- הערכת הישגים – העמקת הידע המקצועי בחלופות בהערכה

טיפים

התהליך כולו מותנה בלמידה ארגונית מתמדת.

במסגרת השתלמות מוסדית ייעודית בית ספרית בכל שנה. במסגרות למידה מצומצמות. למידת עמיתים – כניסה לשיעורים וצפיית אנשי צוות בחבריהם. כל הלמידה חייבת להתכתב עם תפיסת ביה"ס ולשרת אותה.

מנהלת ביה"ס

חייבת לקבל החלטה שהיא יוצאת למסע מתמשך, מצמיח מפתח, בו היא תהיה חייבת לעצב תפיסה תפקודית מאפשרת, מבזרת, משתפת- מנהיגה המאפשרת מצמיחה את ההון האנושי בביה"סמאחר שזהו המפתח לתהליך מעמיק שכזה.- בניית זהות ארגונית ייחודית.

גישה

הבנה מעמיקה של הגישה והבנה כי היא מהווה תשתית לכל למידה וייחודיות המתקיימת בביה"ס.

גישה תומכת זהות הינה הפריזמה דרכה פועל ביה"ס- כל תכנית שבוחרים להכניס, לפתח או לקדם בביה"ס תבחן דרך המשקפיים של עקרונות הגינה לביה"ס רק תכניות שתתכתבנה ותתאמנה לרוח ביה"ס.(כדוגמת המבנה לעיל)

מבנה ארגוני

הקמת צמו"פ- בניית שדרת מנהיגות שתהווה ראש החץ הפדגוגי לצד מנהלת ביה"ס, שיוביל יחד עימה את הגישה בביה"ס

 

המלצתנו: הטמעה הדרגתית

במסגרת תהליך ההטמעה ייעשו התאמות במבנה הארגוני ובניית סדירויות. משך הזמן הנדרש 3 שנים להיכרות למידה ויישום:

שנה 1- יצירת מסגרות למידה תוך ארגוניות המאפשרות למידה תיאוריתית והתנסותית במסגרת צוות המרים,  בחירת מספר כלים בסיסיים אחידים לכלל ביה"ס, מתוך כלל ארגז הכלים ליישום ראשוני בכיתות.

שנה 2-  העמקה בהיכרות עם הפדגוגיה תומכת הזהות,  הרחבת ארגז הכלים הפרגמטיים.

שנה 3– הכלת הפדגוגיה בכל מרחבי ביה"ס- פיתוח כלי התבוננות וחשיבה הייחודיים לביה"ס, פיתוח תכניות לימודים ייחודיות לביה"ס בעלות אופי תהליכי המאפשרות אינטראקציה עם עמיתים מורה וחומר לימודי.

רציונל

hidethisfield

קבצים

hidethisfield

רקע ומידע נוסף על הכלי

זהות-מהות
הכרת עצמי כלומד

הרחבת המסד 

 1. מבנה ארגוני המבוסס על מעגלי למידה צמו"פ (צוות מחקר ופיתוח)  – צוות מצומצם, מוביל ומתווה דרך. צוות פדגוגי- צוות נרחב והטרוגני- רכזי מקצוע, שכבות, מובילי תחומים בביה"ס. יצירת שדרת מנהיגות. צוותי שכבה- צוותים מצומצמים. מסגרת מליאת מורים.
 2. מהלך- צמו"פ מתווה דרך – מפתח תפיסה, ראייה מערכתית של התפיסה בביה"ס, מתכנן ומתכלל את העשייה החינוכית בהקשר הגישה החינוכית – מניח את האבנים הגדולות.
 3. צוות פדגוגי  בונה  ומפתח מהלכי הוראה, כלים פדגוגיים, כלי הערכה וכו כל חבר מנהיג קבוצת מורים ומוביל את קבוצת הלמידה שלו- מהווה שלב בהטמעה. מליאת מורים – למידה תיאורטית/ מעשית התנסותית.
 4. למידה והתכנים בהם עוסקים כל הצוותים מסונכרנת כך שתתאפשר עבודת עמיתים כולם שותפים ללמידה ולבנייה 
 5. בניית סדירויות ללמידה ולפיתוח– כל קבוצת מורים תיפגש אחת לשבוע במסגרת מערכת השעות, לצורך למידה ופיתוח משותפים.
 6. מפגשי הצוותים כוללים למידה תיאורטית והתנסותית, רק אחרי למידה רב כיוונית של הצוות, הפדגוגיה תופעל במסגרות לימודיות עם התלמידים
 7. שיעור חממת החי"ל שיעור במערכת להוראת מפורשת של הגישה בקרב התלמידים.

התפוקה של השלב — תוצאת ביניים

 1. צוות מורים המכיר מושגים ותיאוריות אקדמיות עליהן נשענת גישת ביה"ס.את תפיסת התפתחות הזהות בגילאים השונים.
 2. כל המורים מכירים את המודל החינוכי על עקרונותיו.
 1. שימוש בכלים פרגמטיים- בחירת כלי אחד ברמה בית ספרית, בכל עיקרון, לשימוש והתנסות פרגמטית.
 2. שימוש ב"יומן המחשבות"- יומן רפלקטיבי ככלי המלווה למידה (אקדמית רגשית וחברתית.)

שלב העמקת הידע בנושא רפלקציה ואינטרוספקציה

תיאור קצר של הפעילות בשלב זה

 1. העמקת הידע התיאורטי והפרקטי- הרחבת הידע בנושא- רפלקציה ואינטרוספקציה.
 2. הרחבת ארגז הפיגומים- כלי חשיבה והתבוננות. לכל כלי יש להקצות זמן לתהליך הטמעה מבוקר והדרגתי.
 3. פתיחת דלת הכיתה – ההעמקה בפרקטיקות תלווה בלמידת עמיתים –הצוות יפתח מחוונים לבניית שיעור ולצפייה בשיעור. בעקבות הצפייה יתקיים שיח פדגוגי.
 4. למידת עמיתים באופן הזה תתקיים רק לאחר תהליך של בניית מערכך תמיכה ואמון. בתום שנת המסד, ההוויה שנוצרת היא הוויה של אמון ותחושת שייכות מוגברת ועל כן זו העת להיכנס למהלך של פתיחת דלתות הכיתה.

היכרות עם כלי לניהוג עצמי ושימוש בכלי- כלי תהליכי שפותח במסגרת הגישה בביה"ס. מוביל תלמידים לשרטט את מפת היכולות והחוזקות שלהם, לאתר את האתגרים, להציב יעדים לטיפוח ולפיתוח, לבנות תכנית לקידום ולסיום התהליך כל תלמיד מקיים רפלקציה / אינטרוספקציה של למידה על העצמי

עלון סדנאות בחירה להורדה 

תומכי יישום

hidethisfield

על היזמ/ים

ביה"ס חבר ברשת מוסדות חינוך מחוללי חדשנות והוא מופיע במפת מוסדות חינוך מחוללי חדשנות.

בן צבי הנו בית ספר ציבורי יסודי וותיק. לפני כ 15 שנים, בעקבות שינוי דמוגרפי, אוכלוסיית ביה"ס שינתה את פניה-  נעשתה הטרוגנית מאוד, נוצר מארג אנושי שהצריך התייחסות אחרת . היה ברור לנו כי עלינו למצוא דרך להיות רלוונטיים ללומדים שלנו, זה הדבר אשר הפגיש את צוות בן צבי עם ההתבוננות פנימה, עם הצורך ליצור ולעצב את הדרך החינוכית מחדש.

צומת משמעותי זה, היווה עבורנו  עירור (טריגר) חזק. התחלנו לשאול את עצמנו שאלות מקצועיות פדגוגיות ארגוניות, שעסקו במהויות ערכים ותפיסות חינוכיות עליהן נשען ביה"ס- שאלות זהותיות. שאלנו את עצמנו מה נכון לעשות? כיצד ניתן לתת מענים נכונים לקשת כה נרחבת של צרכים ולאפשר להם שוויון הזדמנויות להתפתחות אישית, כיצד עלינו להכשיר את תלמידינו, כך שנציידם לחיים, שנאפשר להם להיות אנשים פרואקטיביים בוגרים עם חוסן פנימי ומשמעות  בעולם רצוף שינויים ותהפוכות.. הבנו כי השליחות החינוכית שלנו היא- להוות דמויות משמעותיות בעולמם של תלמידינו, לתמוך ולהעניק להם פיגומים, לאפשר להם להתבונן פנימה וללמוד במסע התפתחות ה"עצמי" שלהם, על מנת שיוכלו להביא עצמם לידי ביטוי במיטבם, ללמוד לצמוח ולהתפתח.

ראינו כי כאשר אנו מנכיחים את עצמנו בעולמו של התלמיד באופן משמעותי, אנו מצליחים לחולל שינויים , מצליחים לגעת בליבו של התלמיד, להשפיע על תפיסותיו, אמונתו בעצמו, תחושת המסוגלות העצמית שלו עולה, הוא מרגיש שייך, משמעותי אכפתי ופרואקטיבי. למדנו  את הדרך והכלים אותם אנו מפעילים בהצלחה במרחבים החזקים של ביה"ס והם היוו עבורינו נקודת זינוק.

תהליך ההתבוננות, והחקירה אפשרו לנו  לפתח תפיסה חינוכית ייחודית- "תמיכה בתהליכי התפתחות הזהות בזיקה לאחר". ולפתח מודל הנשען על ארבעה עקרונות : עירור (טריגר), פיגום, תמיכה  ורפלקציה/ אינטרוספקציה, אשר הפך לליבת העשייה הבית ספרית  ראינו  כי בהינתן תשתית פדגוגית וארגונית המאפשרים תמיכה בזהות הפרט, תתאפשר פיתוח מודעות גבוהה יותר ל"עצמי", לחוזקות ,למסוגלות העצמית, ההנעה ללמידה, ולהתפתחות ולצמיחה של באי ביה"ס- תלמידים ומורים.

הקסם של ביה"ס :

 • הצוות החינוכי המצוי במסע מתמשך של למידה, פיתוח יזמות ומנהיגות חינוכית. מסע המאפשר לכל מורה לבוא לידי ביטוי בדרכו/ה ובאופיו/ה ,מעצים את החוזקות של כל מחנך/ת ומנהיג/ה חינוכי/ת, מפתח את המומחיות הפדגוגית, ומהווה מודל המאפשר לכל אחד מהם להכיר את התלמיד על כוליותו, להיות משמעותי עבורו, ולהובילו להתבוננות וצמיחה מתמדת.
 • שפה בית ספרית ייחודית השגורה בפיהם של כל הקהילה – מדברים במושגים של זהות, התבוננות הקשבה, ראיית ה"עצמי", המייצרים מרחב בין אישי של הקשבה.
 • מודל החינוכי המהווה ליבת העשייה, הפריזמה דרכה ביה"ס פועל במישור הארגוני ובמישור הפדגוגי.

אודות המוסד בו פותח הכלי

hidethisfield

יוזמת על

מודל 40-40-20 בית ספר מבוסס בחירה

מתכון מנצח לכל בית ספר שמעונין להפוך את צוות ההוראה, לקבוצה של מנהיגים פדגוגיים יוצרי תוכן, סקרנים, המלמדים מתוך הנאה.

אינטראקציה ויצירת מרחב מאפשר באמצעות צילום | הקול בתמונה

הכלי מתבסס על צילום הדדי, שמאפשר לחברי קבוצות לבטא כיצד הם תופסים איש את רעהו, ולחוות כיצד הם נראים בעיני אחרים. הצילום מאפשר להם לייצג …

יוזמה | הקול בתמונה

צילום כאמצעי המסייע לתלמידים (ולמורים) לבטא את 'קולם', לחוות הקשבה, ולהשפיע על חייהם – בבית הספר ומחוצה לו.

כלים נוספים של היוזמה

מודל 40-40-20 בית ספר מבוסס בחירה

מתכון מנצח לכל בית ספר שמעונין להפוך את צוות ההוראה, לקבוצה של מנהיגים פדגוגיים יוצרי תוכן, סקרנים, המלמדים מתוך הנאה.

אינטראקציה ויצירת מרחב מאפשר באמצעות צילום | הקול בתמונה

הכלי מתבסס על צילום הדדי, שמאפשר לחברי קבוצות לבטא כיצד הם תופסים איש את רעהו, ולחוות כיצד הם נראים בעיני אחרים. הצילום מאפשר להם לייצג …

יוזמה | הקול בתמונה

צילום כאמצעי המסייע לתלמידים (ולמורים) לבטא את 'קולם', לחוות הקשבה, ולהשפיע על חייהם – בבית הספר ומחוצה לו.