שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest

היזמ/ים

רב-שיח מקדם רב-צוותי עם תלמידים מתקשים | הקליידוסקופ

כלי ייחודי המותאם למאה ה-21 לשיפור מיומנויות לימודיות, כישורי חיים והשתלבות בחברה בקהילה של אוכלוסיית המשכל הגבולי בפרט והאוכלוסייה הנורמטיבית בכלל.
hidethisfield

היוזמה שהכלי פותח במסגרתה | תקציר

hidethisfield

מטרה או תועלת צפויה

hidethisfield

קהל יעד

hidethisfield

תנאים מקדימים: הכנות, חומרים, ציוד

במעגל הקליידוסקופ משתתפים תלמידים, צוות חינוכי וטיפולי וכן אנשים מתחומי דעת שונים בזיקה לסוגיה.

המודל מרכב משלושה צירים מרכזיים:

 • מודעות: התלמיד נחשף לעדשות שונות ובזיקה להן בוחן את עמדתו האישית ומגלה מגוון אופני

התמודדות עם סיטואציות שונות.

 • בחירה: בקלידוסקופ- התלמיד בוחר עד כמה להיות פעיל במפגש ביחס לכל פעילות מתוך דרכי

ההוראה השונות.

 • נחישות: החניך משתמש בסנגור עצמי על מנת להציג  את עמדתו האישית ולהגן עליה.

לביצוע המודל נדרשים:

 הצוות

 • הדרכה והנחייה לפני תחילת יישום "הקליידוסקופ" ובמהלכו.
 • הבנה של הכלי כך שיוכל להיות שותף שיח שווה לתלמידים ולא יתערב במתן עצות.
 • הכשרה מקצועית בהבנת חשיבות השפה בפיתוח החשיבה:
 • מתן כלים לשאילת שאלות.
 • מיומנויות של הנחיית קבוצות
 • מערכי שיעור  מותאמים לשאלה המרכזית שנבחרה על ידי הצוות
 • קביעת נהלים וסדירויות לתהליך הקליידוסקופ.

תלמידים: 

 • שיחות ושיעורי הכנה של התלמידים עם היועץ/ת או מחנכת הכתה
 • הכנת התלמידים לזכותם לקבוע את רמת המעורבות הפעילה שלהם במפגש

המשתתפים :

פתיחות  ואמפתיה כלפי הילד/ים הנמצא/ים במוקד הדיון

ההורים וכלל השותפים המבוגרים 

חייבים להבין שהדיון הוא כללי, ם מוזמנים להביא מניסיונם והידע שלהם ותפקידם רק חשיפה לזוויות ראייה ואל קביעה מחלטת של התנהגויות.

 

 

 

 

הוראות הפעלה: קחו ועשו זאת לשלכם!

מנופים עיקריים:

מעורבות אישית של אנשי הצוות הניהולי במשימות

הכנת תכניות פעולה ע"י המורים והמטפלים בהלימה ליעדי ה"מיני קליידוסקופ" והקליידוסקופ

השתתפות פעילה של תלמידים ומורים.

השתתפות במפגשי שיתוף ושיקוף (קליידוסקופ) בנוכחות רבת משתתפים אנשי צוות, הורים ומשפחה ונציגים רלוונטיים מהקהילה (בעלי מקצוע ובעלי תפקידים שונים)

דרכי פעולה:

1. הנחיית המפגש בפועל נעשית שני אנשי צוות, אחד מתחום החינוך ואחד מתחום הטיפול, צוות חינוכי, חניכים, נציגים מתחום התוכן בקהילה.

2.הנושאים של מעגלי שיח הנם תמיד סוגיה מעולמם של החניכים בהיותם מזמנים חשיפה לזוויוראייה שונות  ולעמדות מגוונות שייסעו ביצירת תמונת עתיד מותאמת.

3. הזמנת אנשים בוגרים הנה חיונית לתהליךכגון – מחנכ/ת, מורים כוללים ומקצועיים, יועצת, בעלי תפקידים רלוונטיים בביה"ס תלמידים בוגרים, וגורמים רלוונטיים לסוגיה הנידונה מהקהילה והמשפחה.

4. לתלמיד יכולת לבחור ולנהל את תהליך ההתפתחות שלו בתחום הלימודי והרגשי.

אמונות ותובנות הקשורות לכלי:

 1. דיאלוג בין תלמיד למחנכת בשיחה אישית על מטרותיו של התלמיד עשוי להגביר את המוטיבציה של התלמיד.
 2. מעקב ושינוי המטרות יכול לשפר את תחושת המסוגלות של התלמיד.

שיפור יכולת ותחושת מסוגלות תשפר את השתלבות התלמיד בהווה והבוגר בעתיד בקהילה.

טיפים

טיפ 1- כדי להצליח ביישום הכלי מומלץ לשים לב לקיום ישיבות שבועיות של צוות הניסוי על מנת למשב את המפגש ואת אמצעי העברת המפגש

טיפ 2. כדי להצליח ביישום הכלי  מומלץ לשים לב שיינתנו היגדים ומדייה מגוונת רבים הקשורים לשאלה המרכזית במטרה להעשיר את שפתם של התלמידים ולפתוח אותם לכיווני חשיבה נוספים

טיפ 3. כדי להצליח ביישום הכלי  מומלץ לשתף את החניכים בבחירת נושא משמעותי שרלוונטי לעולמם

עוד משהו שאני רוצה לשתף בקשר לכלי: על מנת שזוויות הראיה יורחבו יש להזמין גורמים רלוונטיים מהקהילה הקשורים לשאלה המרכזית

רציונל

hidethisfield

קבצים

hidethisfield

רקע ומידע נוסף על הכלי

מסגרת ההמשך: לאחר הקליידוסקופ, וכתמיכה והבניית תהליך קבלת ההחלטות, מתבצע עבור כל תלמיד תכנית לימודים אישית במסגרתה החניך מציג את מטרותיו בפני אנשי צוות במפגש אשר מועדו ומיקומו מתואמים מראש ע"י המחנכת עם אנשי צוות שעובדים עם החניך.

מעקב אחר מימוש תכנית הלימודים האישית

בחט"ב, חט"ע ומסגרת המשך מתקיימים מפגשים אישיים של התלמיד והמחנכת, אחת לחודש, בשעות הפרטניות.

תכנית לימודית אישית (תל״א) – פנאי חטיבה צעירה

תכנית לימודית אישית (תל״א) – חטיבה צעירה, חטיבה עליונה ומסגרת המשך

 סרטון שמסביר ומדגים תכנית הלימודים

קישור לסרטון

תומכי יישום

hidethisfield

על היזמ/ים

בית ספר שפרירים א' | גבעת חיים איחוד

אורית מליחי, מנהלת ביה"ס

בית הספר חבר ברשת "מחוללי חדשנות" של אגף מו״פ ויוזמות.

חזון וייעוד בית הספר

בוגר ביה"ס יהיה אדם עצמאי בכל היבטי אישיותו ובמסגרת יכולותיו. יהיה אדם עצמאי, מאושר ובעל חוסן נפשי, המסוגל להתמודד עם שינויים ותמורות בחייו ובסביבתו באמצעות כלים ומיומנויות שרכש בבית הספר.

ייעוד בית הספר להבנות את הכוחות והיכולות האישיים של הלומד ולהביאו לכדי סיום לימודיו עם תעודה של 12 שנות לימוד וחלקם אף נבחנים במבחני בגרות.

תהליך ״הקליידוסקופ״

התלמיד לומד ומתנסה בהכרת חזקותיו וחולשותיו, בלקיחת   אחריות, קבלת החלטות, בחירה עצמאית, חיי חברה ותרומה לזולת ולסביבה. בית הספר פועל על מנת להקנות לתלמיד כישורי חיים בתחומים רחבים.

שמים דגש על פיתוח תחומי החוזק של התלמידים. שיטת הלמידה מעודדת ותורמת להתפתחות עצמאות ואחריות אישית.

ביה"ס מעניק לתלמידיו מגוון פעילויות תמיכה: 

תכנית לימודים — תכנית לימודת אישית (תל"א) וקבוצתית

טיפולים פראא-רפואיים — פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק

טיפולים בהבעה ויצירה — תרפיה באמצעות תנועה, מוסיקה, דרמה, אמנות ; עבודה עם בעלי חיים

ייעוץ- מתן תמיכה ע"י יועצים ופסיכולוגית

אודות המוסד בו פותח הכלי

hidethisfield

יוזמת על

מודל 40-40-20 בית ספר מבוסס בחירה

מתכון מנצח לכל בית ספר שמעונין להפוך את צוות ההוראה, לקבוצה של מנהיגים פדגוגיים יוצרי תוכן, סקרנים, המלמדים מתוך הנאה.

אינטראקציה ויצירת מרחב מאפשר באמצעות צילום | הקול בתמונה

הכלי מתבסס על צילום הדדי, שמאפשר לחברי קבוצות לבטא כיצד הם תופסים איש את רעהו, ולחוות כיצד הם נראים בעיני אחרים. הצילום מאפשר להם לייצג …

יוזמה | הקול בתמונה

צילום כאמצעי המסייע לתלמידים (ולמורים) לבטא את 'קולם', לחוות הקשבה, ולהשפיע על חייהם – בבית הספר ומחוצה לו.

כלים נוספים של היוזמה

מודל 40-40-20 בית ספר מבוסס בחירה

מתכון מנצח לכל בית ספר שמעונין להפוך את צוות ההוראה, לקבוצה של מנהיגים פדגוגיים יוצרי תוכן, סקרנים, המלמדים מתוך הנאה.

אינטראקציה ויצירת מרחב מאפשר באמצעות צילום | הקול בתמונה

הכלי מתבסס על צילום הדדי, שמאפשר לחברי קבוצות לבטא כיצד הם תופסים איש את רעהו, ולחוות כיצד הם נראים בעיני אחרים. הצילום מאפשר להם לייצג …

יוזמה | הקול בתמונה

צילום כאמצעי המסייע לתלמידים (ולמורים) לבטא את 'קולם', לחוות הקשבה, ולהשפיע על חייהם – בבית הספר ומחוצה לו.