שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest

היזמ/ים

מיפוי לתלמיד כהכנה לעתיד | מביטים אל המחר

כלי מיפוי לאיתור נקודות חוזק ומוקדים לחיזוק בכל תחומי החיים, לצורך בניית תכנית עבודה לקראת גיבוש מיומנויות וזהות של עובד עצמאי, ולמעקב אחר התקדמות התלמידים

מיפוי תלמידים | מביטים אל המחר

היוזמה שהכלי פותח במסגרתה | תקציר

איסוף מידע רלוונטי על פי תחומי התפקוד השונים, לצורך איתור וגיבוש מטרות לבניית תכנית לימודים אישית ולמעקב אחר התקדמות התלמיד

מטרה או תועלת צפויה

איסוף מידע רלוונטי על פי תחומי התפקוד השונים, לצורך איתור וגיבוש מטרות לבניית תכנית לימודים אישית ולמעקב אחר התקדמות התלמיד

קהל יעד

 • מורים לחינוך המיוחד ולחינוך הרגיל
 • תלמידים
 • קהילת בית הספר והחברה

תנאים מקדימים: הכנות, חומרים, ציוד

כדי למלא את המיפוי, יש לאסוף מידע מקיף על התלמיד.ה באחת או יותר מהדרכים הבאות:

 • היכרות של מספר חודשים עם התלמיד.ה וניסיון בעבודה עמם
 • תצפית על התלמיד.ה בסביבות משתנות
 • שיחה עם ההורים/ התלמיד.ה

לכל שלב של איסוף המידע חשוב שתהיה נכונות לשיתוף פעולה מצד המעורבים

טבלת מיפוי לדוגמה:

הוראות הפעלה: קחו ועשו זאת לשלכם!

היערכות למיפוי

איסוף מידע באחת או יותר מהדרכים הבאות:

 • ביצוע תצפיות בסביבות משתנות (שיעור מחנך, שיעורים מקצועיים, הפסקה)
 • שיחה עם ההורים לאיסוף המידע על התנהלות בבית
 • שיחה עם התלמיד.ה בהתאם ליכולתם

מילוי טבלת המיפוי

 • מילוי הטבלה בעקבות המידע שנאסף (על-ידי המורה האחראית)
 • חילוץ מטרות לעבודה מתוך הממצאים (בפורום צוותים כמו ישיבה פדגוגית או וכד׳)

במהלך שנת הלימודים

 • עדכון שוטף של התקדמות התלמידים
 • ביצוע מעקב פעמיים בשנה ועדכון תכנית הלימודים האישית בהתאם

טיפים

מומלץ לעדכן את התקדמות התלמידים באופן שוטף כדי לאפשר תשתית יציבה של כנות, שיתופיות והיעדר שיפוטיות.

רציונל

גיבוש זהות עובד עצמאי הינו תהליך ארוך טווח ותלוי התפתחות בתחומי התפקוד השונים.

אנשים נוירוטיפיקלים (כלומר, אנשים שלא אובחנו עם אוטיזם / ASD) רוכשים לרוב את המיומנויות השונות באופן עצמאי, אולם אנשים עם צרכים מיוחדים זקוקים להוראה מכוונת לשם התפתחות ורכישת מיומנויות חיים שונות ובהן עצמאות.

כלי זה מאפשר לאתר את מוקדי הכח ואת התחומים לחיזוק של כל תלמיד ותלמידה, להצמיח מטרות ויעדים לעבודה ולהתאים את התכנית האישית של התלמידים לאורך השנים.

קבצים

hidethisfield

רקע ומידע נוסף על הכלי

hidethisfield

תומכי יישום

hidethisfield

על היזמ/ים

תומר גולדפרב – מנהל בית הספר "בית מיוחד לחינוך-אורים".

רעות קסל – מורה לחינוך מיוחד ומדריכה פדגוגית מלווה בבית הספר. 

 ערן גינדי – טכנולוג בעל ניסיון רב המתכנת בין היתר אפליקציות בשפת אנדרואיד. 

קובי פילו סדוסקי – קלינאי תקשורת ומוביל אשכול צעירים. 

מעין לובשבסקי – מובילת אשכול תקשורת בוגרים ומנתחת התנהגות.

אודות המוסד בו פותח הכלי

בית ספר אורים לחינוך מיוחד בגילאי 6-21 המשרת את אוכלוסיית הערבה ואילת

בבית הספר לומדים תלמידים עם צרכים מיוחדים ממגוון אוכלוסיות ובכל רמות התפקוד, בחלוקה לשלושה אשכולות עקרים:

 • מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה)
 • לקויות התקשורת (ASD)
 • קשיי התנהגות וקשיים רגשיים/נפשיים

יוזמת על

מודל 40-40-20 בית ספר מבוסס בחירה

מתכון מנצח לכל בית ספר שמעונין להפוך את צוות ההוראה, לקבוצה של מנהיגים פדגוגיים יוצרי תוכן, סקרנים, המלמדים מתוך הנאה.

אינטראקציה ויצירת מרחב מאפשר באמצעות צילום | הקול בתמונה

הכלי מתבסס על צילום הדדי, שמאפשר לחברי קבוצות לבטא כיצד הם תופסים איש את רעהו, ולחוות כיצד הם נראים בעיני אחרים. הצילום מאפשר להם לייצג …

יוזמה | הקול בתמונה

צילום כאמצעי המסייע לתלמידים (ולמורים) לבטא את 'קולם', לחוות הקשבה, ולהשפיע על חייהם – בבית הספר ומחוצה לו.

כלים נוספים של היוזמה

מודל 40-40-20 בית ספר מבוסס בחירה

מתכון מנצח לכל בית ספר שמעונין להפוך את צוות ההוראה, לקבוצה של מנהיגים פדגוגיים יוצרי תוכן, סקרנים, המלמדים מתוך הנאה.

אינטראקציה ויצירת מרחב מאפשר באמצעות צילום | הקול בתמונה

הכלי מתבסס על צילום הדדי, שמאפשר לחברי קבוצות לבטא כיצד הם תופסים איש את רעהו, ולחוות כיצד הם נראים בעיני אחרים. הצילום מאפשר להם לייצג …

יוזמה | הקול בתמונה

צילום כאמצעי המסייע לתלמידים (ולמורים) לבטא את 'קולם', לחוות הקשבה, ולהשפיע על חייהם – בבית הספר ומחוצה לו.