שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest

היזמ/ים

"נאמי" – מסע לצמיחה לימודית ואישית

פדגוגיה "נאמית" מכשירה את הלומדים להיות אנשים יזמיים בעלי מודעות עצמית ויכולת לנהל את חייהם בהווה עם מכוונות לעתיד, לחיים בעולם העבודה ומיומנויות המאה ה- 21. חשוב : הפדגוגיה הנאמית פותחה לכלל מוסדות החינוך בישראל ולא רק למגזר הערבי.
hidethisfield

היוזמה שהכלי פותח במסגרתה | תקציר

hidethisfield

מטרה או תועלת צפויה

hidethisfield

קהל יעד

hidethisfield

תנאים מקדימים: הכנות, חומרים, ציוד

מבחינת התלמיד 4 צירים מחוללים:

1. מימד אישי: התלמיד קובע יעד אישי ובונה תכנית פעולה למימושו תוך כדי ניהול יומן רפלקטיבי.

2. במליאת הכתה: לומדים את הפדגוגיה הנאמית במעגלי החיים השונים של הקהילה. התלמידים מתנסים בפדגוגיה נאמית בדיסציפלינות השונות.

3. למידה קבוצתית:  במסגרת הקבוצתית התלמידים רוכשים כלים ומיומנויות מקדמות מסע לצמיחה, במרחב עמיתים תומך.

4. למידה בקהילה: מפתח מודעות קהילתית, ויוזם פעולות בעלות השלכות קהילתיות.

מבחינת המורה, מקביל לתלמיד :

1. מימד אישי – המורה קובע.ת יעד אישי מהמעגל המקצועי ובונה תכנית פעולה למימושו בליווי מומחה פדגוגיה נאמית.

2. חדר מורים – לומד ת עקרונות הפדגוגיה הנאמית ונחשף לרצף תכניות המסע.

3. עבודה קבוצתית-  המורה רוכש.ת כלים ופרקטיות הוראה להנגשת פדגוגיה נאמית, במרחב עמיתים תומך בדגש על שיח רגשי מעצים.

מבחינת ההורים, מקביל לתלמידים ולמורים:

אישי – ההורה מודע לתהליך המסע של בנו ותומך בו ומימוש יעדו. 2. קהילת ההורים – נחשף לרצף תכניות המסע בכלל השכבות ומודע לתמונת העתיד הבית ספרית

תשתיות וחומרים נדרשים להפעלת התכנית:

פיתוח מקצועי – מחויבת השתלמות מורים מובנית ורצופה, ללא פשרות וללא הפרעות של תחומי לימוד / השתלמויות נוספים.

בניית כל החומר ככלי גנרי המאפשר למידתו, ובמהלך הפעלת התכנית  ביצוע התאמות לרוח ביה"ס הלומד את הגישה.

סביבה פיזית – בניית מרכזי למידה ויצירה ייחודיים המאפשרים תרגול מעשי של "קבלת החלטות".של בניית מודעות עצמית וכדומה.

הוראות הפעלה: קחו ועשו זאת לשלכם!

שלבים בביצוע הפדגוגיה הנאמית 

הפעלת הכלי השלם תתפתח בהדרגה במהלך 3 שנים. במהלך שנת לימודים ראשונה מנהלת ביה"ס והצוות המוביל יירכשו ויפנימו את התפיסה ויישומה במרחב הבית ספרי. תוך כדי כך יתנסו בהפעלה ראשונית על עצמם, ובמקביל יישמו כלים מסוימים על קבוצת פיילוט בית ספרית. בשנה השנייה יתרחב צוות היישום הבית ספרי יכלול  "קבוצת מורים מחויבים והצלחה . מורים אלה ילמדו ויישמו הכלים בשטח בטווח כתות רחב יותר רצוי אחד מכל שכבת גיל בתמיכת עמיתיהם מצוות המוביל. יילוו את הילדים מסע במעגל הלמידה באותה שנה להכשיר מורות נוספות במקביל. בשנה השלישית יהיה יישום מלא תוך פיתוח כלים בית ספריים משלהם.

שלב הכנהמנהלת ביה"ס: לומדת בעצמה את התכנית.  מתחייבת ומאמצת התפיסה של "נאמי תכנית בונה תכנית צמיחה אישית ובית ספרית "

שלב ראשוןמורים מבטיחים הצלחה לומדים ומיישמים בפיילוט  – חווים ומתנסים בעצמם.

שלב שניכלל מורי ביה"ס לומדים את התכנית ומפעילים רק מי שמתחייבים אפשר יישום מלא, אפשר יישום חלקי של היבט גנרי כלשהו. כול המורים מחויבים ליומן מסע .

התפוקה של שלבי העבודה (תוצאת ביניים)

תפוקה שנה ראשונה: צוות המורות מוכשרות כמלוות מסע אישי וילדים יתנסו כפיילוט ויום שיא להצגה בפני ההורה שלו.

תפוקת שנה השנייה- פיתוח יחידות לימוד מורה וילדים ברוח הפדגוגיה הנאמית, מעגל הלמידה כל הילד יחווה את בניית מעגל הלמידה שלו ופעולה לאורו במרכזי הפעלה שייבנו בבת הספר.

שלב שלישי- הרחבת המעגל של המורים ובניית תחומים ייחודיים להפעלה (חממה, מרכז גלובל, מיחזור, ועוד ).

טיפים

מנהל.ת ביה"ס  חייבת להכיר התפיסה על בוריה ולאמץ אותה כדבר החשוב ביותר ליישום ללא התפשרויות  חייבת להיות חלק מהתכנית וליישם על עצמה את העקרונות הנאמיים.

פיתוח מקצועי של המורים – כל מורי ביה"ס חייבים ללמוד את עקרונות הגישה ברמת שליטה, יישום ופיתוח תכניות.

הטמעת התכנית – התקדמות בצעדים מדודים ומודעים –להשקיע הרבה על מעט. לא לרצות ליישם מיד את הכול על כולם.

תיקצוב- 70% מתקציב ביה"ס מוקדש ללמידה, ליווי ויישום חלקי.

מורה מבילה – לזהות מורה שתהיה ",חנ"י מערכתית"  תהיה מנהיגת החזון, ניהול הנאמי, ומשאב ידע ותודעה. היא תהיה מנהיגה שיכולה להיות מנהלת ביה"ס . לצידה יהיו מורות שהן חנ"י שלוחה.

מדריכים בית ספריים  – חייבים להכיר את התכנית ולפעול לאורה. (ברנקו וייס שעבדו בביה"ס חויבו לעשות התאמה. כך למשל המכללה הבין תחומית רצתה לתרום 20000 ₪ לביה"ס בנושא פסיכולוגיה חיובית וביה"ס סרב להם מכיוון שלא יכלו לעשות ההתאמות הנדרשות)

חומרי עזר ותכניות מוכנות –  במשרה"ח קיימות אין ספור תכניות המותרות לשימוש, תומכות היבטים שונים – לקחת רק את אותן תכניות המקדמות את הנאמי. ורק לאחר שעקרונות התכנית מוכרות לכל המורים. לא להתפתות ולאמץ להפעלה תכניות ויישומים מזדמנים.

רציונל

hidethisfield

קבצים

hidethisfield

רקע ומידע נוסף על הכלי

הפדגוגיה הנאמית-

1. מסירה מחיצות בין העולם שמחוץ לביה"ס ובין העולם בתוך ביה"ס. 2. מעשירה אצל הלומדים את משאבי התודעה (מודעות, מסוגלות, מקצועיות, גמישות והדדיות).3. מפתחת איכויות רגשיות ויכולות חשיבה שיאפשרו הסתגלות, מימוש עצמי והשגת יעדים לאורך החיים. 4. מכשירה את הדור הבא ליצירת חברה ראויה על ידי יוזמה פרואקטיבית.

מרחבי המסע הנאמי 

מתייחסים לתלמיד, למורה ולהורים (קהילה)

מבחינת התלמיד 4 צירים מחוללים –

1. מימד אישי: קובע יעד אישי ובונה תכנית פעולה למימושו תוך כדי ניהול יומן רפלקטיבי.

2. מליאת הכתה– התלמידעים לומדים את הפדגוגיה הנאמית במעגלי החיים, הלמידה והקהילה. מתנסים בפדגוגיה נאמית בדיסציפלינות השונות.

3. בקבוצה- התלמידים רוכשים  כלים ומיומנויות מקדמות מסע לצמיחה, במרחב עמיתים תומך. 4. קהילה – מפתח מודעות קהילתית, ויוזם פעולות בעלות השלכות קהילתיות.

מבחינת המורה, שלבים מקביל לאלו של התלמידים :

1. מימד אישי – קובע יעד אישי מהמעגל המקצועי ובונה תכנית פעולה למימושו בליווי מומחה פדגוגיה נאמית.

2. מליאת חדר מורים – לומד ת עקרונות הפדגוגיה הנאמית ונחשף לרצף תכניות המסע.  3. קבוצה- רוכש כלים ופרקטיות הוראה להנגשת פדגוגיה נאמית, במרחב עמיתים תומך בדגש על שיח רגשי מעצים.

מבחינת ההורים הקבלה לתלמידים ולמורים:

1. אישי – ההורה מודע לתהליך המסע של בנו ותומך בו ומימוש יעדו.

2. קהילת ההורים – נחשף לרצף תכניות המסע בכלל השכבות ומודע לתמונת העתיד הבית ספרית 

תומכי יישום

hidethisfield

על היזמ/ים

בית ספר אלמוסתקבל / ג'לג'וליה / מנהלת פתינה חגלה

בי"ס חבר ברשת מוסדות חינוך מחוללי חדשנות  – https://tinyurl.com/yzwuuzmn

בבית ספר אלמוסתקבל בג'לג'וליה מחנכים תלמידים לפרואקטיביות

לפתחי מג'לג'וליה נולד בן בכור. מאותו רגע הוא קבע לעצמו מטרה להבטיח את עתיד בנו אחמד.

במושגים של פתחי: לבנות לאחמד בית משלו ולדאוג שיתחתן עד גיל 22.

פתחי אבא מסור, הוא עבד שעות נוספות, ויתר על רכישת מותרות לעצמו ולאשתו, חסך בחוגים ובטיפולים לאחמד וגם רתם את בנו למאמץ להגשים את החלום. אחמד סיים תיכון, עבד בעבודות בנייה, התחתן בגיל 20 וחי עם אשתו בביתם הפרטי בכפר.

לזוג החדש נולד בן ושמו עלי. גם אחמד ,כמו אביו בזמנו, חולם להבטיח את עתידו של עלי: לבנות לו בית משלו ולדאוג שיתחתן עד גיל 22.

כיום עלי תלמיד בבי"ס אלמוסתקבל.

"כשמוניתי למנהלת בית ספר אלמוסתקבל בג'לג'וליה, ידעתי שבתפקיד זה אני יכולה להתוות מסלול חינוכי חדש. מסלול שיכול לגרום לשינוי בתפיסת סדרי העדיפויות של תלמידי בתי הספר – שינוי שיחלחל מהתלמידים לתוך הקהילה.

אני מאמינה שמערכת החינוך בחברה הערבית היא שחקן מרכזי בכל תהליכי העיצוב והשינוי בקהילה ושתפקידה להחדיר בדור הבא את האמונה: "אנחנו הערבים אומנם מיעוט בחברה, אבל אנחנו לא קורבנות אלא אנשים פרואקטיביים שלוקחים את גורלנו בידינו".

פדגוגיה נאמית כסטארט-אפ חינוכי

הבנת מציאות זו בצל היעדרות מנהיגות קהילתית, הביאה את צוות בית ספר אלמוסתקבל לקבל על עצמו את צו השעה ולהתחיל לגבש החזון ולפתח פדגוגיה חדשנית, "פדגוגיה נאמית", שאנחנו רואים בה סטארט-אפ חינוכי.

 הרעיון שעומד מאחורי סטארט-אפ זה הוא לאפשר לאוכלוסיית בית הספר (תלמידים, מורים והורים), להתנסות, במודל "הפדגוגיה הנאמית", לרכוש כלים ומיומנויות של צמיחה אישית, ובאמצעותם לאפשר להם להתמודד מול אתגרים עתידיים – לא צפויים שהמציאות מזמנת לנו.

פדגוגיה נאמית היא תפיסת חיים אשר תוביל את התלמיד להיות  אדם "נאמי", כלומר, אדם פרואקטיבי, עם מיקוד שליטה פנימי, מודע לעצמו ומאמין ביכולתו לנהל את חייו. אדם שמציב לעצמו יעדים ופועל ביצירתיות למימושם, במטרה לעצב את עתידו ולהשפיע על הסביבה.

פדגוגיה נאמית מכוונת להעשרת  חמשת משאבי התודעה של הלומד: מודעות,מסוגלותמקצועיות,גמישות והדדיות.

"פדגוגיה נאמית" מזמנת 'למידת עומק' – תהליך שבאמצעותו הלומד רוכש את היכולת ליישם את מה שהוא למד בסיטואציה מסוימת גם בסיטואציה חדשה.

לדוגמה, שגרת החשיבה ULGאשר פיתחנו בביה"ס משפרת את תפקודי התלמיד בתחום הכתיבה ותורמת גם לשיפור תפקודו בכל מיומנות ובכל זמן וגיל.

 

כיצד הפדגוגיה הנאמית משפיעה על זירות הלמידה השונות

הפדגוגיה הנאמית היא תרבות בית ספרית אשר מהלכת בין כותלי ביה"ס משפיעה על זירות הלמידה השונות:

חממת אלמוסתקבל

לפני כחמש שנים, הוקמה החממה הלימודית על גגו של בית ספר אלמוסתקבל. זוהי חממה ייחודית שמבוססת על מערכת אקוופונית אקולוגית. עם הזמן החממה הפכה למרחב למידה משמעותי וכלי להקניית מיומנויות תפקודיות כגון: חיזוק הביטחון העצמי, יצירתיות, אחריות, ניהול עצמי וכדומה., בנוסף לעבודות החקר השונות וטיפוח החממה, הילדים מבצעים גם "ניתוחי הרכבה" בקקטוסים – כדי להמציא זנים חדשים ולשפר את המין הקיים.

התלמידים שעובדים בחממה לומדים על קיימות, מחזור, אקולוגיה. הם גם נחשפים למושגים ולתהליכים כימיים, ביולוגיים וחקלאיים. חלק מהפעולות שהתלמידים עושים בכוחות עצמם הן: גידול זנים חדשים של קקטוסים, הנבטת נבטים, גידול צמחים מזנים מיוחדים, טיפול במערכת למחזור מים, גידול דגים, עיצוב עצי בונסאי באמצעות גיזום ושמירה על התוכי של החממה.

חממת אקופוניקה

שילוב תלמידים ליקויי שמיעה בכיתות רגילות

באלמוסתקבל יש כ- 40 ילדים לקויי שמיעה. וקהילת בית הספר מקבלת את האוכלוסייה הזו בטבעיות ובסובלנות. יש מורות שהתבקשו לשלב ילדים לקויי שמיעה בכיתות שלהן, ולמרות שהשילוב דורש מאמץ נוסף, עבורן זה מובן מאליו.  במסדרונות מסתובבים ילדים עם מכשירי שמיעה או עם שתל ואף אחד לא מסתכל עליהם כעל שונים. אני גאה להיות חלק מתרבות המזמנת לכל פרט להתפתח ולצמוח על פי יכולותיו המיוחדות תוך כדי  קבלת השונות.

היום אני יכולה להגיד שהפכנו לבית ספר מעורר השראה, מנהלים מבתי ספר אחרים ואנשי חינוך מגיעים אלינו כדי ללמוד על החממה. התלמידים והמורים שלנו הם 'נאמי' ובזכותם הפכנו למגדלור של הקהילה בג'לג'וליה.

מסע לצמיחה אישית
https://youtu.be/Ic732bYYSqI

חטיבה צעירה
https://youtu.be/0rtp8oo7f6I

חקר מדעי

https://youtu.be/VqQicxATuq8

גלוב
https://youtu.be/QD3ZkqBz21c

https://youtu.be/FDjXvSV7MNs

מקהלת אלמוסתקבל
כנס חיים משותפים מחוז מרכז
https://youtu.be/UGVJSuHKrd4
ערב הוקרה תובנות בחינוך
https://youtu.be/hQlWz7Cu9xE

מסיבת סיום ונוכחות הורים
https://youtu.be/k-fU6VFWubg

 

אודות המוסד בו פותח הכלי

hidethisfield

יוזמת על

מודל 40-40-20 בית ספר מבוסס בחירה

מתכון מנצח לכל בית ספר שמעונין להפוך את צוות ההוראה, לקבוצה של מנהיגים פדגוגיים יוצרי תוכן, סקרנים, המלמדים מתוך הנאה.

אינטראקציה ויצירת מרחב מאפשר באמצעות צילום | הקול בתמונה

הכלי מתבסס על צילום הדדי, שמאפשר לחברי קבוצות לבטא כיצד הם תופסים איש את רעהו, ולחוות כיצד הם נראים בעיני אחרים. הצילום מאפשר להם לייצג …

יוזמה | הקול בתמונה

צילום כאמצעי המסייע לתלמידים (ולמורים) לבטא את 'קולם', לחוות הקשבה, ולהשפיע על חייהם – בבית הספר ומחוצה לו.

כלים נוספים של היוזמה

מודל 40-40-20 בית ספר מבוסס בחירה

מתכון מנצח לכל בית ספר שמעונין להפוך את צוות ההוראה, לקבוצה של מנהיגים פדגוגיים יוצרי תוכן, סקרנים, המלמדים מתוך הנאה.

אינטראקציה ויצירת מרחב מאפשר באמצעות צילום | הקול בתמונה

הכלי מתבסס על צילום הדדי, שמאפשר לחברי קבוצות לבטא כיצד הם תופסים איש את רעהו, ולחוות כיצד הם נראים בעיני אחרים. הצילום מאפשר להם לייצג …

יוזמה | הקול בתמונה

צילום כאמצעי המסייע לתלמידים (ולמורים) לבטא את 'קולם', לחוות הקשבה, ולהשפיע על חייהם – בבית הספר ומחוצה לו.