שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest

היזמ/ים

יומנים דיגיטליים מצמיחים | לגעת בעתיד

פלטפורמה לניהול יומן דיגיטלי שיתופי, לשם חיזוק תקשורת חיובית בין תלמידים, הבעה ותיעוד יצירתיים והתפתחות רגשית
hidethisfield

היוזמה שהכלי פותח במסגרתה | תקציר

פיתוח וחיזוק תקשורת חיובית בין תלמידים באמצעות כלים להבעה מילולית וכתובה באמצעות יומנים ייעודיים חדשניים, ושיתופיים המצויים באפליקציה דיגיטלית (יישומון).

מטרת השימוש באפליקציה הינה גיוון בדרכי הוראה ולקידום מיומנויות המאה ה-21 כמו חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית, תקשורת בין-אישית ומיומנויות טכנולוגיות.

 

מטרה או תועלת צפויה

פיתוח וחיזוק תקשורת חיובית בין תלמידים באמצעות כלים להבעה מילולית וכתובה באמצעות יומנים ייעודיים חדשניים, ושיתופיים המצויים באפליקציה דיגיטלית (יישומון).

מטרת השימוש באפליקציה הינה גיוון בדרכי הוראה ולקידום מיומנויות המאה ה-21 כמו חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית, תקשורת בין-אישית ומיומנויות טכנולוגיות.

 

קהל יעד

hidethisfield

תנאים מקדימים: הכנות, חומרים, ציוד

יש צורך בתשתיות פיזיות וטכנולוגיות לרבות:

 • הכנה ופתיחה של חשבונות המשתמשים באפליקציה
 • טלפונים ניידים לכל התלמידים
 • לחלופין, סיוע לתלמידים שאין להם טלפון נייד, על ידי השאלת טאבלטים מטעם בית הספר ליום הלימודים

הוראות הפעלה: קחו ועשו זאת לשלכם!

כתיבת היומן – עקרונות הפעלה

 1. המושג ״יומן״ יוצג לתלמידים ועמו המשמעות של כתיבה קבועה ביומן, כמו כן תוצג המטלה הנלווית לכך. מציגים את הפלטפורמה הדיגיטלית הנבחרת.
 2. המורה יעודד את התלמידים לכתוב ביומן על נושאים שנקבעו בתכנית הלימודים או בכתיבה חופשית.
 3. כל התלמידים יתקדמו לפי יכולתם והקצב שלהם בכתיבת היומן האישי. המורה ילווה את התלמידים בתהליך ויתאים לכל אחת ואחד מהם תכנית לימודים אישית. תכנית הלימודים תתועד אף היא ביומן האישי.
 4. היומן הוא אישי, והתלמידים ימלאו אותו בתכנים כרצונם, לרבות תמונות, הקלטות שמע וסרטונים, ויתייחסו אליהם בכתיבה אישית. התלמידים יוכלו להחליט באילו מהתכנים ישתפו אחרים.
 5. בסיום התהליך יתקבל תוצר אישי/כיתתי/בית-ספרי. התלמידים יוזמנו לבחור קטעים מהיומנים ולקבלם בקובץ דיגיטלי שניתן להדפסה — כך למעשה הם יחוו הצלחה ביצירת ספר ראשון פרי עטם.

הצעות להמשך העבודה ברמה כיתתית:

 • הכנת ספר כיתתי: התלמידים יוזמנו לבחור מה מכלל היצירות שלהם ירצו לתרום לספר כיתתי או בית-ספרי (בהתאם להנחיית המורה ולפי תכנית העבודה האישית של כל תלמיד.ה עם הכיתה).
 • למידה מתוך משחק: זה יכול להיות משחק או תחרות כיתתיים או קבוצתיים. התלמידים יכולו לנתח מה למדו במהלך המשחק.

 

פרקטיקות להערכת הפרויקט

הערכת העבודה חשובה לא פחות מתהליך ייצור היומן, לכן נציג כמה אפשריות לדרך ההערכה ובהן הדגשים שונים:

פרקטיקת הערכה 1: הערכה עצמית והערכת עמיתים

 • התלמידים יוכלו להעריך עצמאית את עבודתם לפי קריטריונים שיקבעו על ידי המורה. הערכה עצמית כזאת תחזק מיומנויות של חשיבה ביקורתית רפלקטיבית.
 • תלמידים יוכלו לשתף זיכרונות ויצירות עם עמיתיהם לצורך הערכה הדדית ולמידה הדדית. הדבר יעודד קשר טוב בין תלמידי הכיתה, ואף יעניק הזדמנות לכל התלמידים לנראות (לראות ולהיראות), בין אם בשיח בקבוצות קטנות או במליאת הכיתה. 
 • תלמידים יוכלו לשתף את המורה בכמה יצירות, בהתאם לבקשתו ובנושאים מסוימים שיקבע, או בכתיבה חופשית. ככל שהתלמידים ישתפו יותר, הם יקבלו יותר משובים מהמורה. ההערכה היא אישית, והשיח בין המורה לתלמידים בונה ומקדם את היחסים ביניהם.
 • כמו כן, מורים שונים יכולים לקרוא את אותה היצירה ולתת לתלמידים את המשוב שלהם עליה. כך יזכו התלמידים להערכה מנקודות מבט שונות, בממדים שונים. למשל, סיפור המתבסס על מידע היסטורי יכול להיות ממושב על ידי המורה להיסטוריה וגם על ידי המורה לשפה.

פרקטיקת הערכה 2: הערכת למידה א-פורמלית

 • התלמידים יתבקשו לכתוב רפלקציה על מה שכתבו, ובכלל זה – מה הם מרגישים לגבי הכתיבה, מה למדו ממנה וכן הלאה. ככל שיוקדש יותר מאמץ לחשיבה רפלקטיבית, התלמידים יקבלו עוד נקודות (בונוס) על עבודתם. העלאת תמונות או מדיה תעניק נקודות בונוס נוספות.
 • החומרים שמועלים ליישומון יכולים להיות אישיים ויכולים להתייחס לתחומי חיים שמחוץ לבית ספר. התלמידים יוכלו לקבל נקודות בונוס גם על תיאור דברים שביצעו ללא הכוונת המורה, מחוץ לכותלי בית הספר – ככל שיבחרו לשתף את המורים וחבריהם לכיתה בכתיבה זו.

פרקטיקת הערכה 3: הערכת תהליך פיתוח לקראת תוצר

 • התלמידים ישתפו מורים ועמיתים במה שכתבו ויקבלו משוב מחבריהם ומהמורה. המורים יעניקו לתלמידים ניקוד על עבודתם. לאור המשובים והניקוד התלמידים יוכלו להעריך את מצבם ולהבין איך התקדמו ביחס ליעדים שקבעו לעצמם.
 • אם המורה יבחר בכך, התלמידים יכולים גם להשתתף בתחרות על הניקוד על העבודה. אז התלמידים יראו היכן הם ביחס לחבריהם לכיתה.
 • התלמידים יחליטו במה הם רוצים לשתף אחרים. ככל שישתפו יותר – יקבלו יותר משובים ויוכלו להוציא לאור יותר חומרים בספר האישי. ההחלטה כמה לכתוב וכמה לפרסם תתקבל בהתייעצות ותכנון עם המורה.
 • אפשר גם לתרום חומרים לספר כיתתי או בית-ספרי שיראה אור אחת לתקופה שנקבעת מראש (חודש, שליש, שנה). התרומה לספר הכללי תתרום לתחושת השותפות והשייכות של התלמידים.

טיפים

hidethisfield

רציונל

הכלי מתבסס על עקרונות הלמידה הבאים:

 • יצירת חווית הצלחה לכל תלמיד
 • הכנת הלומד ללמידה עצמאית וא-פורמאלית לאורך החיים וכאורח חיים
 • למידה רפלקטיבית
 • למידה מתוך התנסות האישית
 • למידה במרחבי החיים

ניתן להשתמש ביומן הדיגיטלי בכל תחום למידה

דוגמאות לכלים: יומן פתרון סכסוכים (לכיתה ב'), יומן הודיה (לכיתות ג' ו-ד'), יומן זיכרונות (לכיתה ה'), יומן מחשבות (לכיתה ו'), יומן בריאות ויומן אתגרים (לחטיבות ביניים ותיכון), יומן ירוק ויומן השלום. 

קבצים

hidethisfield

רקע ומידע נוסף על הכלי

הכלי מביא לידי ביטוי עקרונות למידה מרכזיים:

חווית הצלחה

 • עצם העובדה שהתלמידים יכולים לשתף יצירה משלהם עם עמיתיהם (לצורך הערכה) או עם המורה (לצורך הערכה והוצאה לאור) מעניקה לתלמידים חוויית הצלחה.
 • ההצלחה, שמתבססת על בחירה אישית ושיתוף עמיתים, מקנה לתלמידים ביטחון עצמי שיאפשר להם להמשיך ולשתף את הקהילה ביצירותיהם גם בהמשך.

הכנת הלומד ללמידה עצמית וא-פורמלית לאורך החיים וכאורח חיים

 • התלמידים ימאצו את הכתיבה ביומן ותיעוד זיכרונותיהם דרך קבע. ההתמדה תביא אותם לשליטה טובה במיומנות של כתיבת יומן ורפלקציה, ותיתן להם מוטיבציה להמשיך בכך.
 • החשיבה על היצירה שלהם תוביל להתבוננות פנימית שתעזור לתלמידים בקבלת החלטות בהמשך הדרך. התלמידים יחשבו על מה שהם כתבו ויוכלו לחזור ולנתח את היצירות שלהם ולכתוב עליהן עוד יצירות.

טיפוח הלמידה הרפלקטיבית

 • בסיום כתיבת היומן, התלמידים מוזמנים להפעיל חשיבה ביקורתית ורפלקטיבית על מה שתיעדו ביישומון ולהתייחס לחוויית הכתיבה שלהם: מה הרגישו – מה למדו ומה הם חושבים על זה.
 • כל הזיכרונות והיצירות של התלמידים נשמרות ביישומון והם יכולים לחזור ולבחון כל אחת ואחת בזמן המתאים להם. הם יכולו לכתוב גם על סוג מסוים של יצירות (למשל תודות שכתבו) ולנתח אותן.
 • יש חשיבה לפיתוח יומן מיקום ואז התלמידים יכולו לכתוב לגבי הרגשות שעולות בהם במקום מסוים ולנתח אותם כשהם חוזרים לאותו מקום בכל עת שירצו. 

למידה במרחבי החיים

 • התלמידים כותבים על מה שקורה בחייהם האישיים – רגשות, חוויות, פרי דמיונם וכן הלאה. הכתיבה תורמת לפיתוח הדמיון ויכולות הכתיבה.
 • יתרונו של היישומון בכך שהוא זמין לתלמיד תמיד. הוא יכול לכתוב בו בכל עת שחש צורך או רצון. כך הוא מתנסה למידה מתמשכת, הקשורה לחיים בכלל ושאינה מוגבלת לבין כתלי בית הספר.
 • המורה מתפקד כמנחה, התומך ועוזר בתהליך הלמידה האישי של התלמיד. הוא מקשיב לתלמיד ולרצונותיו ועוזר לו ליישם ולהגשים אותם.

למידה מתוך ההתנסות האישית

 • הכתיבה ביומן היא אישית, וכוללת תיאור ורפלקציה על חוויות אישיות. 
 • תכנית העבודה שנבנית על ידי המורה והתלמיד יחד היא אישית וקשורה לעולמו של הלומד והעדפותיו ותחומי העניין שלו.
 • התלמיד בוחר על מה לכתוב, ומה מכל מה שכתב הוא רוצה לשתף, ועם מי הוא רוצה לשתף. יכולת הבחירה מגבירה את הביטחון העצמי של התלמיד ואת אמונו בבחירותיו.
 • המשוב שהתלמיד מקבל על החומרים שבחר לשתף – מהמורה, מחבריו לכיתה או מהקהילה – מחזקים את אמונתו ביכולתו להצליח וגם את תחושת הייחודיות שלו.

תומכי יישום

hidethisfield

על היזמ/ים

ד״ר עזיז דעים, יוסף ח׳ורי (צוות בית הספר), ראג' יעקוב (מתכנת)

אודות המוסד בו פותח הכלי

hidethisfield

יוזמת על

מודל 40-40-20 בית ספר מבוסס בחירה

מתכון מנצח לכל בית ספר שמעונין להפוך את צוות ההוראה, לקבוצה של מנהיגים פדגוגיים יוצרי תוכן, סקרנים, המלמדים מתוך הנאה.

אינטראקציה ויצירת מרחב מאפשר באמצעות צילום | הקול בתמונה

הכלי מתבסס על צילום הדדי, שמאפשר לחברי קבוצות לבטא כיצד הם תופסים איש את רעהו, ולחוות כיצד הם נראים בעיני אחרים. הצילום מאפשר להם לייצג …

יוזמה | הקול בתמונה

צילום כאמצעי המסייע לתלמידים (ולמורים) לבטא את 'קולם', לחוות הקשבה, ולהשפיע על חייהם – בבית הספר ומחוצה לו.

כלים נוספים של היוזמה

מודל 40-40-20 בית ספר מבוסס בחירה

מתכון מנצח לכל בית ספר שמעונין להפוך את צוות ההוראה, לקבוצה של מנהיגים פדגוגיים יוצרי תוכן, סקרנים, המלמדים מתוך הנאה.

אינטראקציה ויצירת מרחב מאפשר באמצעות צילום | הקול בתמונה

הכלי מתבסס על צילום הדדי, שמאפשר לחברי קבוצות לבטא כיצד הם תופסים איש את רעהו, ולחוות כיצד הם נראים בעיני אחרים. הצילום מאפשר להם לייצג …

יוזמה | הקול בתמונה

צילום כאמצעי המסייע לתלמידים (ולמורים) לבטא את 'קולם', לחוות הקשבה, ולהשפיע על חייהם – בבית הספר ומחוצה לו.