שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest

היזמ/ים

מועדון מאמרים — למידה ציוותית משותפת | בית ספר ונצואלה

מועדון המאמרים מאפשר לכל צוות מקצועי ללמוד ולהתפתח תוך קריאה וניתוח של מחקרים עדכניים

credit: Kimberly Farmer via unsplash

היוזמה שהכלי פותח במסגרתה | תקציר

 • פיתוח שפה מקצועית משותפת לכלל הצוות ויצירת אחידות באופן הצגת תוצרי הלמידה.
 • פיתוח מיומנויות אקדמיות בצוות: הכנת מצגות והצגתן, כתיבת תקציר ודיון.
 • מידענות: איגוד כל המאמרים, התקצירים והמצגות והכנת אוגדן אקדמי בנושא הלקויות המורכבות שישמש את כלל הצוות.
 • מתן מענה ותמיכה מקצועית לצוות, כזה העונה על צרכי ההוראה והלמידה הייחודיים לעבודה עם לקויות מורכבות.

מטרה או תועלת צפויה

 • פיתוח שפה מקצועית משותפת לכלל הצוות ויצירת אחידות באופן הצגת תוצרי הלמידה.
 • פיתוח מיומנויות אקדמיות בצוות: הכנת מצגות והצגתן, כתיבת תקציר ודיון.
 • מידענות: איגוד כל המאמרים, התקצירים והמצגות והכנת אוגדן אקדמי בנושא הלקויות המורכבות שישמש את כלל הצוות.
 • מתן מענה ותמיכה מקצועית לצוות, כזה העונה על צרכי ההוראה והלמידה הייחודיים לעבודה עם לקויות מורכבות.

קהל יעד

צוות ומורים בבתי ספר לחינוך מיוחד

תנאים מקדימים: הכנות, חומרים, ציוד

 • גישה למאגרי מידע (פיזיים ומקוונים)
 • זמן למידה משותפת המשולב לתוך המערכת הצוותית
 • מאמרים רלוונטים
 • התווית התהליך עם הצוות

הוראות הפעלה: קחו ועשו זאת לשלכם!

מדי שנה, בוחר כל צוות מקצועי מאמר עדכני שיש בו עקרונות ליישום כלל צוותי. במהלך השנה מוקדשות שתי ישיבות מקצועיות לעיבוד המאמר וישיבה כלל צוותית בה מציגים הצוותים את התוצרים שלהם.

1. מפגשי למידה צוותיים

מתקיימים שני מפגשים ללמידה תוך צוותית לצורך דיון במאמר והכנת המצגת. אנשי הצוות מגיעים מוכנים לשני המפגשים לאחר שקראו את המאמר ובחרו את הדגשים המשמעותיים עבורם:

 • מפגש ראשון – דיון על המאמר והתמקדות בדגשים חשובים.
 • מפגש שני – כתיבת מצגת משותפת על פי ההנחיות שנשלחו.

2. הצגת הידע במליאה

מליאת סיכום רב צוותית בסגנון הרצאות TED: כל איש צוות בוחר להשתתף בשתי הרצאות.

3. מידענות — איסוף ואחסון החומרים

כל המצגות והמאמרים עולים לתיקיה משותפת ויפורסמו כקובץ מסכם.

4. מתן משוב

משוב קצר על תהליך הלמידה נשלח לצוות כדי להפיק לקחים להמשך.

טיפים

טיפ 1 — כדי להצליח ביישום הכלי מומלץ לקיים את הישיבות בסמיכות כדי לשמור על רצף למידה.

טיפ 2 — יכולה לעלות דילמה, האם לבחור מאמר שהוא מאד מקצועי בתחומו ופחות רלוונטי לצוותים אחרים, או לבחור מאמר שיש בו יישום לכלל הצוות?

אפשר לשקול מדי שנה דרך אחרת, חשוב לשמור על גמישות והתאמה למסגרת.

טיפ 3 — כדי להצליח ביישום הכלי מומלץ לתת לצוותים הנחיות ברורות לגבי אופן הצגת התוצרים, זאת כדי ליצור אחידות ובהירות בהצגה.

טיפ 4 – חשוב לשמור על קשר בין אקדמיה לפרקטיקה ולבחון את היישומים האפשריים בשטח של התאוריה מהמאמרים.

רציונל

עבודה רב מקצועית היא מעמודי התווך בבית ספר לחינוך מיוחד.

מועדון המאמרים מאפשר לכל צוות מקצועי ללמוד ולהתפתח תוך קריאה וניתוח של מחקרים עדכניים. הגישה הרב מקצועית רואה את התלמיד כמכלול ומחייבת למידה רב מקצועית, תוך התייחסות לדגשים ברמת התאוריה וברמה היישומית.

המיזם הנועד להעשרה והתמקצעות של צוות בית הספר, ליצירת שפה מקצועית אחידה ודרכי עבודה משותפות, דרך למידה משותפת של כלל הצוות.

קבצים

hidethisfield

רקע ומידע נוסף על הכלי

hidethisfield

תומכי יישום

hidethisfield

על היזמ/ים

צוות בית ספר ונצואלה, תל אביב

אודות המוסד בו פותח הכלי

hidethisfield

יוזמת על

מודל 40-40-20 בית ספר מבוסס בחירה

מתכון מנצח לכל בית ספר שמעונין להפוך את צוות ההוראה, לקבוצה של מנהיגים פדגוגיים יוצרי תוכן, סקרנים, המלמדים מתוך הנאה.

אינטראקציה ויצירת מרחב מאפשר באמצעות צילום | הקול בתמונה

הכלי מתבסס על צילום הדדי, שמאפשר לחברי קבוצות לבטא כיצד הם תופסים איש את רעהו, ולחוות כיצד הם נראים בעיני אחרים. הצילום מאפשר להם לייצג …

יוזמה | הקול בתמונה

צילום כאמצעי המסייע לתלמידים (ולמורים) לבטא את 'קולם', לחוות הקשבה, ולהשפיע על חייהם – בבית הספר ומחוצה לו.

כלים נוספים של היוזמה

מודל 40-40-20 בית ספר מבוסס בחירה

מתכון מנצח לכל בית ספר שמעונין להפוך את צוות ההוראה, לקבוצה של מנהיגים פדגוגיים יוצרי תוכן, סקרנים, המלמדים מתוך הנאה.

אינטראקציה ויצירת מרחב מאפשר באמצעות צילום | הקול בתמונה

הכלי מתבסס על צילום הדדי, שמאפשר לחברי קבוצות לבטא כיצד הם תופסים איש את רעהו, ולחוות כיצד הם נראים בעיני אחרים. הצילום מאפשר להם לייצג …

יוזמה | הקול בתמונה

צילום כאמצעי המסייע לתלמידים (ולמורים) לבטא את 'קולם', לחוות הקשבה, ולהשפיע על חייהם – בבית הספר ומחוצה לו.