איזה עקרון פמ״ע תרצו לקדם היום?

עקרונות פמע-01

פרסונליות

עקרונות פמע-02

שיתופיות

עקרונות פמע-03

אי-פורמליות

עקרונות פמע-04

גלוקליות

עקרונות פמע-05

תמורתיות

עקרונות פמע-06

תכלול וזהות אישית

פדגוגיה מוטת עתיד | מסלולי הרצה | אגף מו״פ וניסויים | משרד החינוך

בשנה"ל תשע"ט השתתפו 42 מוסדות חינוך מכל רחבי הארץ בתכנית ״מסלולי ההרצה" של יחידת פדגוגיה מוטת עתיד באגף מו"פ, ניסויים ויוזמות. מדובר בכ120- אנשי חינוך …

הקואופרטיב – הקמת עסק חברתי של חניכי בית הספר | מקיף חדש חריש

תכנית למידה אישית וקבוצתית, מכוונת עשייה משמעותית של הקמת עסק לא פורמלי במסגרת הבית ספרית בשיתוף גורמי קהילה וחוץ.

יום גמיש | יסודי יצחק נבון, צור יצחק

למידה רב גילאית, במגוון מרחבי פעילות חד שבועיים, בתחומי עניין שמחוץ לתכנית הלימודים.


יוזמת על: הכיתה כקונספט

צועדים יחד | אמי"ת בלבב שלם, ירוחם

פיתוח מיומנויות חברתיות במרחבים חוץ כיתתיים – התנסות קבוצתית מונחה ורפלקטיבית.

Touching the Future – לגעת בעתיד: יומנים דיגיטליים מצמיחים | בית הספר יוחנן הקדוש, חיפה

יומן דיגיטלי שיתופי לחיזוק תקשורת חיובית בין תלמידים, המאפשר הבעה והתפתחות רגשית באמצעות תיעוד ויצירתיות.

מודל שיח הערכה עצמית ודיאלוגית | רמת חן למדעים ואמנויות ע"ש אילן רמון, רמת גן

מודל הערכה דיאלוגי ייעודי בית ספרי, הנבנה ומתבצע בשיתוף צוות הנהלה מורים ותלמידים, במטרה לפתח יכולות חשיבה רפלקטיבית, ולממש את הפוטנציאל של התלמיד מבחינה רגשית, …

בילמו"ד – בירור, למידה, משמעות ודיאלוג | בית ספר שקמה, יד מרדכי

למידה אותנטית המשלבת גירויים סביבתיים – בילמוג'יים. תהליך הלמידה מבוסס על כלי גנרי – מניפת חשיבה המובילה לגילוי וגיבוש הזהות העצמית של התלמיד מתוך מפגש …

פדגוגית מסעות | תיכון טכנולוגי ניסויי דור, הרצליה

תכנית תלת שנתית אישית לתלמיד, המורכבת מקרדיטציה מובנית של מסעות למידה דיסציפלינאריים חוץ בית ספריים, המקנה חוויות לימוד משמעותיות, מסוגלות עצמית ומוביליות חברתית.

לנפץ את קירות הכיתה | יסודי בן צבי, נס ציונה

למידה במרחב שיתופי חוץ-כיתתי. במרחב מצויים מוקדי למידה מתחומי ידע מגוונים התומכים בתהליכי התפתחות הזהות באינטראקציות עם תלמיד-עמית. התלמיד מתנהל במרחב בעזרת "מפת למידה", יומן …

דפדפו בספר השלם