trend family: מגמה חינוכית

מבוא | תכניות לימודים

צורכי המציאות המשתנה מניעים מגמות של עיצוב מחדש והתאמת תכניות הלימודים כדי לתת מענה לאתגרי העתיד. הלמידה הולכת והופכת יותר פרסונאלית, ממוקדת מיומנויות ומרכזה הוא הלומד.

קרא עוד »

פיתוח כשירויות תקשורת

תהליכי הגלובליזציה המתחוללים בכל רחבי העולם והסביבה הרב תרבותית הנפוצה במדינות רבות מצריכים פיתוח של כשירויות גלובליות

קרא עוד »

מנהיגות, חזון ותחושת דחיפות

רמת המורכבות והדינמיות של האתגרים העומדים כיום בפני המנהיגים החינוכיים, מחייבת מציאת תשובות באמצעות קונצנזוס שנוצר באופן מודע, ובלוחות זמנים מתקצרים והולכים.

קרא עוד »

למידה מעורבת

למידה מעורבת משלבת פרקטיקות למידה מקוונות ודיגיטליות ופרקטיקות למידה פנים מול פנים כדי להשיג למידה מיטבית.

קרא עוד »

למידה בפסקי זמן קצרים

מחקרים בנושא הזיכרון האנושי הראו כי כאשר לומדים נושא בפסקי זמן קצרים עם ריווח ביניהם ישנה נטייה לזכור את המידע טוב יותר מאשר למידה במפגש למידה.

קרא עוד »

הוראה מרחוק

הוראה מרחוק המגשרת על מרחקים גיאוגרפיים מאפשרת להנגיש מורים מיומנים לאזורים בהם יש מחסור במורים איכותיים או בכלל.

קרא עוד »

מבוא | הערכה

מדדי ופרקטיקות ההערכה מסייעים לשקף את תהליך הלמידה ואת היכולת של הלומד להשיג את יעדי הלמידה שלו.

קרא עוד »

מנהיגות מבוזרת

מנהיגות מבוזרת משתפת ומבזרת סמכויות, וטווה רשת של יחסים בין אנשים, גופים ותרבויות בתוך הארגון ומחוצה לו.

קרא עוד »

מבוא | חיבוריות

במציאות העתידית החיבוריות עם הסביבה ומגוון הגורמים הפועלים בה תהפוך להיות מרכיב חיוני בלמידה והוראה אפקטיבית.

קרא עוד »

פיתוח חשיבה אוטונומית

כאשר מתפתחת חשיבה אוטונומית מתקיים למעשה מעבר מנקודת מבט המאופיינת במוחלטות, להבנה כי קיימות תפיסות עולם שונות וכי יש מקום לסובייקטיביות.

קרא עוד »

למידה בעזרת רחפנים

רחפנים שניתן לשלוט עליהם מרחוק ולבצע איתם משימות שונות כגון צילום תמונות ווידיאו, מייצרים הזדמנויות לפרקטיקות למידה חדשות במרחבי למידה שמעבר לכיתה.

קרא עוד »

גישת המנהיגות הזמישה

מתמקדת בעיצוב ארגון חינוכי זריז וגמיש המנטר באופן שוטף את השינויים המתחוללים במציאות בהווה והמסוגל להגיב אליהם באופן מהיר ואפקטיבי.

קרא עוד »

למידה מבוססת דיון

מעורבות פעילה של הלומד ובריבוי טקסטים, מאפשרת לתלמידים לחלוק ידע, לדון ביחסי כוח ולהיות מודעים לצורות מרובות של אוריינות.

קרא עוד »

הכיתה השטוחה

דוגלת בהסרת המחיצות בין בית הספר לסביבה החיצונית מהרמה המקומית ועד לרמה הגלובלית.

קרא עוד »

למידה מותאמת אישית

יישום גובר של פרקטיקות של למידה מותאמת אישית המבוססות על התאמה אישית של מאפייני הלמידה למאפייני הלומד הכוללים רקע, צרכים, יכולות ושאיפות של הלומד.

קרא עוד »

חיבוריות רשת

תשתיות ויישומי Web 2.0 מקדמים פתיחות, שקיפות ואת יכולת המשתמש לייצר ולשתף תכנים ולקיים שיתופי פעולה ברשת.

קרא עוד »

למידה מכוונת עצמית

פרקטיקות של למידה מכוונת עצמית, המאפשרות ללומד ללמוד באופן עצמאי ולנהל את למידתו, יאפשרו לו לבנות מיומנויות למידה, להתאמן בבחירה ובניהול הלמידה ולהניח את הבסיס ללמידה מכוונת עצמית לכל החיים.

קרא עוד »

הוראה בעזרת טכנולוגיה

מורים יכולים לתכנן חוויות למידה מעניינות ורלוונטיות מאוד באמצעות טכנולוגיות מגוונות, בדרכים התואמות את האינטרסים של הלומדים ומשיגות את יעדי הלמידה שלהם.

קרא עוד »

הערכה בזמן אמת

כלי ניתוח אוטומטיים יספקו ללומד, למורה ולמערכת תובנות מהירות וממוקדות לצרכי הפקת לקחים ושיפור תהליכי הלמידה וההוראה.

קרא עוד »

מבוא | תכנון וארגון

התמורות במציאות המשתנה והמורכבות הגוברת של מערכות החינוך מגבירות את החשיבות של תכנון וארגון מערכות החינוך.

קרא עוד »

גישות מבוססות משחק להוראה

ישנן דרכים רבות ושונות לתמוך בלמידה משחקית הכוללות גישות מבוססות משחק להוראה, תכנון משחקים דיגיטליים ללמידה בחללים המאפשרים ניסויים וכישלון חיובי.

קרא עוד »

החיבוריות בין מכונות

שילוב של טכנולוגיות אלו מאפשר איסוף נתונים מתמיד על תהליכים המתחוללים בלמידה, בהוראה בהערכה ובניהול הארגוני של החינוך.

קרא עוד »

למידה אי פורמלית

למידה המתבצעת מחוץ למסגרות חינוך פורמליות של הלומד במרחבי החיים השונים, מתוך סקרנות או צורך אישי, ובאופן בלתי תלוי במסגרות חינוך פורמליות.

קרא עוד »

למידה יצרנית ויצירתית

הלומדים יוצרים ידע, תכנים ומוצרים משלהם באופן המטפח גישות ומיומנויות מגוונות כגון יצירתיות, חדשנות, יזמות, פתרון בעיות, ניהול פרויקטים, שיתופיות ועוד.

קרא עוד »

עליית חשיבות הכשירויות

פרויקט חינוך 2030 של ה-OECD מגדיר כשירות כתמהיל סינרגטי של ידע מיומנויות גישות וערכים המייצר יכולת להתמודד באופן אפקטיבי עם אתגרים מורכבים בעולם של מציאות משתנה.

קרא עוד »

למידה משחקית

למידה המשלבת מרכיבי משחק (כדוגמת תגים, נקודות, השגים וכיוב׳) ומייצרת חווית למידה שונה ומעוררת מוטיבציה ועניין.

קרא עוד »

מבוא | מנהיגות ניהולית חינוכית

התמודדות עם המורכבויות דורשת עיצוב מחדש של החינוך, שינוי אופן הלמידה, ופיתוח מנהיגות המקדמת ומטפחת בקרב הלומדים פעלנות, יכולות למידה לכל החיים ויכולות להשגת שלומות אישית וקולקטיבית.

קרא עוד »

פרדיגמת למידת שירות

נשען על פדגוגיה לפיה תלמידים משתמשים בידע ומיומנויות אקדמיות ואזרחיות כדי לתת מענה לצרכים קהילתיים אמיתיים.

קרא עוד »

למידה דרך פעולה

גישה לעבודה צוותית המתמודדת עם בעיות אמתיות ומידיות שפותחה בעולם העבודה ונמצאת כעת בשימוש נרחב יותר.

קרא עוד »

התסיסה המבורכת

תזוזות ברמה על-לאומית, המשולבות עם עלייתם של כוחות גלובליים חדשים, מזעזעות את המנהיגות החינוכית הקיימת ברחבי העולם.

קרא עוד »

פלייסמייקינג

גישה מרובת פנים לתכנון וניהול של מרחבים ציבוריים, כולל נכסים, השראה ופוטנציאל של הקהילה המקומית.

קרא עוד »

מבוא | מגמות חינוכיות

מגמות המציאות המשתנה בתחומי החברה, הטכנולוגיה הכלכלה, הסביבה והפוליטיקה מייצרות אתגרים והזדמנויות רבים עבור מערכות חינוך.

קרא עוד »

למידה אותנטית

מספקת לתלמידים חוויות של התמודדות עם אתגרים ומצבים בעולם האמיתי שיסייעו להם לרכוש מיומנויות וכישורי חיים רלוונטיים.

קרא עוד »

הוראה רשתית

חיבור בין הלומדים לבין עצמם ובחיבור הלומדים לתהליכים ולגורמים חיצונים בקהילה.

קרא עוד »