אופן-פעולת-בית-הספר

אופן פעולת בית הספר

האופן בו יפעל בית הספר בעתיד יהיה שונה במגוון רחב של היבטים מזה הנהוג כיום. [1]  התלמיד יהיה יחידת המידה המרכזית שתעמוד במרכז התכנון הבית ספרי במקום הכיתה או השכבה. בהתאם לכך תיושם גישת למידה אישית ועצמאית המתאימה את תכני הלמידה, את סגנון הלמידה ואת אופן הערכת הלמידה למאפייני ושאיפות התלמיד. בית הספר יאפשר לתלמיד לחוות את החיים האמתיים תוך הסרת הגבולות הקיימים בין בית הספר לעולם החיצוני. דגש מרכזי יושם על למידה בין תחומית ועל סדירויות בית ספריות גמישות, המותאמות לפרקטיקות פדגוגיות שונות. יעשה שימוש בטכנולוגיות מקוונות, וירטואליות ושיתופיות, ללמידה העוסקת בפתרון בעיות אותנטיות בעולם האמתי ויושם דגש על הערכת מיומנויות כל בסיס הדגמת יכולות והצגת תוצרים. יושם דגש על חיזוק איכות הלמידה לעומת כמות הידע, ומספר מקצועות לימוד יצטמצם כדי לפתח יכולות עמוקות יותר בתחומים הנלמדים. המורים יתמקדו בסיוע ללמידה האישית והעצמאית של התלמידים, ביצירת סביבת לימודים מעניינת, אינטראקטיבית ותוססת, ביצירת אתגרים עבור התלמידים ובהפנייתם למקורות מידע מגוונים ומאתגרים.

[1] Horizon report: 2016 K-12 edition (2016), pp. 10-11.

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.