ביזור-הסמכויות-מהשלטון-הארצי-למקומי

ביזור הסמכויות מהשלטון הארצי למקומי

מושג הביזור מתייחס למעבר של סמכויות והשפעה מהשלטון המרכזי למנהיגות וקהילות בכל הקשור לקבלת החלטות ציבוריות. לרב השלטון המקומי ער יותר ומגיב בצורה מהירה וממוקדת לצרכי האוכלוסייה המקומית. הביזור חל גם בתחום החינוך, שהוא שירות ציבורי, בו נדרשים שיתוף הציבור ומנהיגות מעצבת, הפועלת בשקיפות ואחריות[1]. ביזור זה מחייב מערכות חינוך מקומיות להיערך לקבלת אחריות מוגברת על החינוך בישוב על ידי עיצוב מדיניות חינוכית מוניציפאלית והקמת  אקו-סיסטם עירוני התומך ומאפשר את יישומה.

[1] https://fips.huji.ac.il/sites/default/files/floersheimer/files/razin_local_government_reform_in_israel.pdf

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.