גישות-מבוססות-משחק-להוראה

גישות מבוססות משחק להוראה

ישנן דרכים רבות ושונות לתמוך בלמידה משחקית הכוללות גישות מבוססות משחק להוראה, תכנון משחקים דיגיטליים ללמידה בחללים המאפשרים ניסויים וכישלון חיובי[1]. ישנן גם פלטפורמות משחקיות לשליטה ולגיבוש הכיתה כדוגמת משחק classcraft[2] שבמסגרתו בוחרים הלומדים דמות ותפקיד ומרוויחים תגים ונקודות על עשייה אישית וחברתית רצויה בכיתה.

[1]
Game-based teaching: Practices, roles, and pedagogies, Thorkild Hanghøj
https://www.researchgate.net/publication/289436220_Game-based_teaching_Practices_roles_and_pedagogies

[2] https://www.classcraft.com/

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.