הגדלת-העומס-על-משלמי-המיסים

הגדלת העומס על משלמי המיסים

מגמת ההזדקנות של האוכלוסייה צפויה להביא לגידול מהותי בגירעון ולהגדלת העומס על משלמי המיסים, לצד ירידה באיכות השירות הציבורי. זאת, כאשר כבר היום ההוצאות הציבוריות האזרחיות נמוכות ביחס למדינות מפותחות. פרופ. פסיג[1] מציע תרחיש לפיו מדינת הרווחה תקרוס ובמקומה יקומו מוסדות קהילתיים רבים.

[1] https://www.passig.com/document/50,97,100.aspx

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.