הופר-האיזון-בין-המגזרים-השונים-באוכלוסיית-מדינת-ישראל

הופר האיזון בין המגזרים השונים באוכלוסיית מדינת ישראל

תסריטים דמוגרפיים סבירים מצביעים על כך שמשקל החרדים והערבים יגדל, ומשקל היהודים האחרים ובני משפחותיהם, שהם הרוב הדומיננטי היצרני, יקטן. מאחר ומערכות הסבסוד הציבורי תומכות כיום בעיקר בנזקקים השייכים לתת אוכלוסיות אלו, יש לשאוף שהמגזר החרדי והערבי ישתלבו בכוח העבודה היצרני והמתגמל, במערכות החברה האזרחית,ובשמירה על ביטחון ובטיחות התושבים, כדי למנוע קריסה של החברה.

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.