החיבוריות-בין-מכונות

החיבוריות בין מכונות

מבוססת על השילוב של טכנולוגיות האינטרנט של הדברים, ביג דאטה ובינה מלאכותית. השילוב של טכנולוגיות אלו מאפשר איסוף נתונים מתמיד על תהליכים המתחוללים בלמידה, בהוראה בהערכה ובניהול הארגוני של החינוך על ידי אמצעי קצה של האינטרנט של הדברים, אגירתם במאגרי מידע עצומים וניתוח המידע לצורך קבלת החלטות וביצוע פעולות על ידי בינה מלאכותית. חיבוריות זו מאפשרת יצירת סביבת למידה חכמה המנהלת את תהליכי הלמידה, ההוראה, ההערכה והניהול הארגוני של הלומדים, המורים והמנהלים באופן מותאם אישית, שיתופי וסתגלני.

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.