התרחבות-הפערים-בין-האוכלוסיות-השונות

התרחבות הפערים בין האוכלוסיות השונות

בפרט בין הערבים, החרדים, ויוצאי אתיופיה לשאר מגזרי החברה. המשמעות היא ש-70% מהעניים מרוכזים בקרב 30% מהאוכלוסייה ותופעה זו במגמת עלייה. הסיבות המרכזיות לפערים בהכנסות קשורות לפערים בפריון העבודה, שיעורי השתתפות ונגישות לתעסוקה, פערים בנכסים ובהון ופערים בשיעורי הילודה. פרופ' פסיג[1] צופה עד שנת 2030 מעין מלחמת אזרחים, תגרות רחוב וגילויי אלימות בין תושבי ערים מבוססות ובין תושבים של ערים כושלות בישראל.

[1] https://www.passig.com/document/50,97,100.aspx

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.