למידה-והערכה-מבוססות-הנתונים-Learning-Analytics

למידה והערכה מבוססות הנתונים (Learning Analytics)

טכנולוגיות נתוני עתק ובינה מלאכותית מאפשרים להפיק תובנות חדשות לגבי האופן בו מתנהלת המציאות ומייצרות גישות ויכולות הערכה חדשות ומבוססות נתונים. גישות אלו מתבססות על ניטור שוטף של נתוני תהליך הלמידה כבסיס להערכת הלמידה וקבלת החלטות לגבי אופן הלמידה. יישום משולב של הערכה מעצבת, המתבססת על ניתוח נתוני הלמידה, יאפשר למורה לעקוב ביעילות אחר התקדמות התלמיד, לזהות פערי ידע וחסמים, לספק משוב ממוקד ואפקטיבי, וליישם פעולות ותהליכי התערבות נדרשים. הרלוונטיות של גישת הערכה זו גוברת ככל שסביבות הלמידה הופכות להיות מקוונות יותר שכן היא משתמשת בנתונים הרבים המצטברים מפעילות הלומד ברשת, בתוכנות למידה ומכלי שיתוף ותקשורת[1].

[1] https://er.educause.edu/multimedia/2019/7/predictive-analytics-in-pursuit-of-student-success

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.