מבוא-חיבוריות

מבוא | חיבוריות

במציאות העתידית החיבוריות עם הסביבה ומגוון הגורמים הפועלים בה תהפוך להיות מרכיב חיוני בלמידה והוראה אפקטיבית. חיבוריות[1] ((Connectivity מאפשרת קשר ושיתוף ידע ופעולה בין בעלי עניין מגוונים ללא תלות בזמן או מקום, ומיוצרת באמצעות שילוב של משאבים אנושיים וטכנולוגיים. חיבוריות זו תייצר הזדמנויות חדשות לתלמידים, למורים ולמוסדות לשיתוף פעולה עם מגוון שחקנים חדשים[2], לפתיחת ערוצי למידה נוספים לרכישת ידע ומיומנויות, ולחשיפה למגוון תרבותי המעגן את חוויות הלמידה בעולם עשיר של תרבויות, מסורות, שפות ודעות.[3]

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Connectivity_(media)

[2]  Redecker et al. (2011), The future of learning: Preparing for change, p. 62.

[3] Innovating Learning: Key Elements for Developing Creative Classrooms in Europe, p. 12.

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.