מעבר-מהפריפריה-למרכז

מעבר מהפריפריה למרכז

מגמה של שיעורי הגירה גבוהים, בעיקר של אוכלוסיות צעירות וחזקות, מהפריפריה לאזור המרכז מטעמי תעסוקה ואיכות חיים. בהינתן מגמת ההגירה הקיימות ודפוסי הבנייה הקיימים, עתודות הקרקע המיועדות למגורים במחוזות המרכז ותל אביב צפויות להספיק לעוד כעשור בלבד.

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.