מערכות-אקולוגיות-לרשתות-קהילות-לומדות

מערכות אקולוגיות לרשתות קהילות לומדות

התפתחות מערכות אקולוגיות לרשתות קהילות לומדות[1] שהן סביבת למידה המייצרות הזדמנויות למידה שיתופית מתקדמות, אשר נתמכות במרחבים פיסיים ודיגיטליים, ומשלבות טכנולוגיה, תרבות וזהות לומדת וקהילתית. מעצבי ומובילי רשתות של קהילות לומדות מטפחים מגוון שותפויות של בעלי עניין והבנה חוצה תרבויות על ידי מתן מידע וידע לחברי הקהילה. זאת באמצעות שימוש במדיה חברתית, ניתוח נתונים, עיצוב מודלים וכלים חכמים למיפוי ועיצוב מודל של קהילה רשתית החולקת תחומי עניין ויעדים משותפים ומקדמת שיתופי פעולה פוטנציאליים.

[1] NAVIGATING THE FUTURE OF LEARNING, Forecast 5.0.

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.