עליה בחוסר האמון בשלטון [show_gd_mylist_btn]

מגפת הקורונה הגיעה בהמשך לשלוש מערכות בחירות, ותקופה ארוכה מאוד של ממשלת בה קפאו תהליכים נחוצים שלטוניים. הדבר תרם לחוסר יציבות חברתית, כלכלית ופוליטית במדינה וחוסר אמון גובר בשלטון, כולל מחאות והפגנות. נראה שהתקופה הסוערת הזו רחוקה מלהסתיים.

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.