פארקי-למידה-במציאות-מעורבת

פארקי למידה במציאות מעורבת

פארקי למידה במציאות מעורבת ((Mix Reality – פארקים ייעודיים המעוצבים בהתאמה לצרכי הלומדים מרחיבים את מגוון החוויות הזמינות לציבור הלומדים. על ידי מיזוג תשתיות פיזיות עם מציאות מוגברת ווירטואלית, הם יוצרים חוויות למידה מגולמות, מוטמעות ורבות הקשר ומספקיםמשוב בזמן אמת ללומדים ותהליכים שיטתיים להתבוננות עבור המחנכים.

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.