פיתוח-חשיבה-ביקורתית-בקרב-הלומדים

פיתוח חשיבה ביקורתית בקרב הלומדים

בעולם של עומס מידע, אינטרסים חבויים ופייק ניוז על כל אדם להיות מסוגל לברר ולבדוק את מהימנותם ועדכנותם של הידיעות והמידע הזמינים לו. אזרח בחברה דמוקרטית נדרש להיות שותף להכרעות אישיות, חברתיות ואזרחיות  מבוססות מידע שרצוי שייעשו באופן מבוסס ושקול[1]. לכן כל אדם בימינו, ובמיוחד אזרח במדינה דמוקרטית, צריך לפתח יכולת של חשיבה ביקורתית המאפשרת לו להתייחס למידע באופן נכון ולקבל החלטות ולהתנהל על בסיס מידע זה באופן אפקטיבי. תפקידה של מערכת החינוך אם כן הוא להקנות ללומדים את היכולת לחשיבה ביקורתית בכל ממדי החיים.

[1] http://brancoweiss.org.il/blog/article/%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%94%D7%99-%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%AA/

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.