פרדיגמת-למידת-שירות

פרדיגמת למידת שירות

פרדיגמה חדשנית נוספת המשולבת באופן אינטימי עם החברה, ומגיבה לשינוי הגלובלי המתרחש היא פרדיגמת למידת שירות.[1] מודל למידת שירות נשען על פדגוגיה לפיה תלמידים משתמשים בידע ומיומנויות אקדמיות ואזרחיות כדי לתת מענה לצרכים קהילתיים אמיתיים. היא משלבת לימוד חוויתי ושירות קהילתי ומעניקה ללמידה מטרה הקשורה לקהילה במובן המקומי והרחב. החומר האקדמי נלמד באמצעות יישום מעשי והדרכה רפלקטיבית כאשר הלומדים משתמשים בכישורי חשיבה ופתרון בעיות מרובות במצבים מורכבים ומפתחים יכולות טרנספורמטיביות לשם פיתוח חשיבה חדשנית, יכולת עיצוב תמונת עתיד בלא להסתמך על מודלים ישנים והבנה טובה יותר של סוגיות חברתיות רלוונטיות בקהילה. הבעיות החברתיות בהן הם נתקלים לראשונה בחייהם מעצבות ומשנות את השקפת עולמם. הסוגיות החברתיות בהן עוסקים הלומדים תורמות לפיתוח מיומנויות מתאימות יותר ופתרונות חדשניים לבעיות מורכבות ומפתחות אצלם את ההבנה לגבי תפקידם בחברה  ויכולת השפעתם עליה כאזרחים פעילים ומעורבים.

השירות אותו מספקים הלומדים לקהילה יכול להינתן במספר אופנים: שירות ישיר המשפיע ישירות על האנשים, או על הסביבה עליה רוצים להשפיע כגון ניקוי פארק או טיפול בבעלי חיים; שירות עקיף שבו אין בהכרח קשר ישיר עם מקבל השירות ויכול לבוא לידי ביטוי בהתרמה או איסוף למען מטרה; שירות של סינגור המתמקד בעדכון והשמעת קול בעד או נגד בעיה או פתרון; ושירות מחקרי המתמקד במציאת מידע חדש המניע או דורש פעולה, כדוגמת איסוף נתונים מדעיים או ביצוע סקר. דוגמאות ליישום למידת שירות הן: תלמידים האוספים ומנתחים דגימות מים, מתעדים את תוצאותיהם ומציגים ממצאים לסוכנות מקומית לבקרת זיהום[2]; תיכוניסטים בגימנסיה הרצליה שמצאו שיטות זולות ויעילות לגדל את אצת הספירולינה המזינה כדי להתמודד עם אתגר חיסול הרעב באפריקה[3]. יוזמות המקדמות פעילות בין דורית, מקשרות בין גני ילדים עם דיירי דיור מוגן, ומוכיחות כי לקשר בין-אישי אין תחליף. והשתתפות פעילה בפרויקטים של פיתוח או שימור של מתקנים חדשים ו/או אתרי טבע מדגישה למידה באמצעות פרויקטים של שירות לבית הספר המקומי ו/או לקהילה[4].

ללמידת שירות מספר מאפיינים מרכזיים[5]: שילוב –  חווית הלמידה עוברת מהכיתה, לפעילות או התנדבות מחוץ לבית הספר, ומשלבת בצורה הוליסטית את יעדי הלמידה בכיתה, הנחיית סגל, ואת נקודת מבט וסדרי עדיפויות של הקהילה. הלומדים מפגינים הצלחה הן מבחינה אקדמית והן בינאישית. שיקוף – חוויות למידת מספקות 'הזדמנויות מובנות' ללומדים לשקף ביקורתית ויכולות לצד בחינה ועיצוב אמונות, ערכים, דעות, הנחות, שיפוט ונוהג קשורים כדי  להשיג הבנה עמוקה יותר ולבנות את המשמעות למעשים עתידיים. הקשר – הלמידה מזמנת ללומדים גישה לידע ומומחיות השוכנים בקרב הקהילה, והזדמנות לחבר את הידע הנחקר בכיתה, לידע הלכה למעשה. החוויות חושפות את התלמידים לבלתי צפוי, למורכבות הסיטואציות בעולם האמיתי, לעבודה לצד חברי קהילה ואנשי מקצוע מנוסים, ולהזדמנויות למידה ובניית יכולת תגובה מיידית. התבססות על חזקות – למידת שירות מתבססת על חזקות ומשאבים קהילתיים קיימים, ומכבדת את חברי הקהילה והארגונים כשותפים. הלומדים נחשפים לאסטרטגיות של שותפות ולתהליך פיתוח החזקות הייחודיות של כל קהילה. הדדיות – הלמידה מציעה יתרונות לכל המעורבים. תלמידים משקיעים זמן, כישרון והון אינטלקטואלי כדי להשיג הבנה מעמיקה יותר של הידע והסוגיות החברתיות. מדריכי הקורס מתאימים את פרקטיקות ההוראה שלהם להוראת שירות ומתוגמלים במעורבות עמוקה יותר של התלמידים בחומר הקורס. חברי קהילה וארגונים משקיעים זמן כמחנכים ושותפים, ומשיגים הרבה יותר באמצעות עבודת התלמידים. למידה לאורך החיים – סינתזה בין תיאוריה ותרגול, מספקת שיטה חינוכית וחווית חיים ייחודית, משמעותית ומשפיעה. התלמידים בונים מערכות יחסים, פותרים בעיות, מעריכים תחושת קהילה וזוכים למודעות עצמית. הדבר עשוי להשפיע על מסלול הקריירה של הפרט ולשפר את אחריותו האזרחית ומניחה בסיס לצמיחה אישית מתמדת לאורך כל חיי הלומד.

למידת שירות מכוונת להועיל ללומדים ולקהילה באותה מידה. הקהילה נשכרת מההתנדבות שהיא פעולת שירות לרוב אלטרואיסטית המתבצעת מרצון חופשי ללא ציפייה לפיצוי או מהשירות הקהילתי הכולל גם מבנה ומחויבות לומדים. הלומד מפיק תועלת מההתמחות המספקת לו ניסיון בתחומים שונים ומחינוך שדה המספק הזדמנויות לשלב לימודים קשורים, גם אם לא במלואם, בתוך תוכנית הלימודים הפורמלית. הוא רוכש כישורים בינאישיים, ניסיון בעבודה בתחום עתידי, או שינוי באופן ראייתו את עצמו ואחרים.

[1]  https://en.wikipedia.org/wiki/Service-learning

[2] https://www.nylc.org/page/WhatisService-Learning

[3] https://www.mako.co.il/news-israel/education-q2_2019/Article-ed0e8cc00a9ca61027.htm

[4] Innovating Pedagogy 2019

[5]  https://www.washington.edu/teaching/topics/engaging-students-in-learning/service-learning/

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.