קבוצות-למידה-הטרוגניות

קבוצות למידה הטרוגניות

קבוצות למידה הטרוגניות[1] המורכבות מתלמידים בעלי מאפיינים ויכולות שונים, שיתרמו לקבוצה בהתאם ליתרונותיהם היחסיים כדי לייצר למידה שיתופית פעילה, תורמת אפקטיבית ויצירתית. התלמידים יתרמו ללמידה השיתופית יכולות קוגניטיביות, יכולות רגשיות וחברתיות, יכולות מוטוריות יכולות אמנותיות וביצועיות, בהתאם לאינטליגנציות השונות של חברי הקבוצה, ויעשירו בכך את כלל חברי הקבוצה.

[1]  Redecker et al. (2011), The future of learning: Preparing for change, p. 51.

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.