שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email

היזמ/ים

יוזמה | שותפות במסע החינוכי-משפחתי

מודל לשיתופי פעולה בין צוותים חינוכיים ומשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים. המיזם מציע כלים ומבנים ארגוניים להנגשת מידע להורים, לרכישת כלים ולסיוע לצוותים חינוכיים ולהורים בדיאלוג המשותף

תיאור היוזמה

hidethisfield

האתגר / הבעיה

המיזם הנו מודל לשיתופי פעולה בין צוותים חינוכיים ומשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים. מודל זה נוצר מתוך שאיפה לייצר ברית של שותפות אשר בבסיסה הרצון לשפר את החוסן המשפחתי ואת איכות החיים של המשפחה כשהילד במרכז.
החברה הישראלית ובתוכה גם המערכת החינוכית חווה היום תהליכי שינוי אידאולוגיים וערכיים המחייבים שותפות ושקיפות. שינויים אלה מחייבים את הצוותים החינוכיים וההורים לחשיבה מחודשת באשר לשותפות הורים במעשה החינוכי. שני הצדדים, אלה ואלה ניצבים בפני אתגר גדול והם זקוקים לכלים יישומיים על מנת לבסס את הברית החינוכית שבין הורים ומורים.

מתוך אתגר זה, מציע המיזם כלים ומבנים ארגוניים להנגשת מידע להורים, לרכישת כלים ולסיוע לצוותים חינוכיים ולהורים בדיאלוג המשותף.

קהל היעד

1. צוותים חינוכיים וטיפוליים במסגרות החינוך המיוחד והחינוך הרגיל
2. הורים לילדים עם צרכים מיוחדים

תפיסת היוזמה

המיזם נשען על שלושה רכיבים מרכזיים המשיקים זה לזה:

הנגשת מידע – להורים ולצוותים על שירותי החנ"מ ומיצוי זכויות. הנגשת המידע נשענת על הצורך בניהול ידע כמשאב להורים בהתמודדות עם הילד בעל הצרכים המיוחדים. הנגשה של ידע וכלים רלוונטיים לצוותים חינוכיים וטיפוליים בנוגע להורים ולהורות לילד בעל צרכים מיוחדים, זאת במטרה להביא לשינוי עמדות ופיתוח דיאלוג מיטבי. בתחום זה פותחו מספר כלים ומבנים ארגוניים כגון: קו חם להורה, השתלמות לצוותי חינוך, שדרוג אתר המתי"א, קפה ידע.
שותפות – יצירת מודלים של שותפויות במרחב הקהילתי חינוכי (ארגוני הורים, שפ"ח, רווחה, רשות). מבניים ארגוניים שפותחו במתי"א רן להעמקת השותפות: קפה דילמה להורים ולצוותים, פורום קהילתי משותף, כנס בין עירוני להצגת מודלים ופרויקטים חינוכיים/ טיפוליים/ קהילתיים בערים רחובות ונ"צ. תערוכה מייצגת המנכיחה את העשייה לאורך השנה.
חליפה אישית – מענה לצרכים צוותיים והוריים על בסיס מיפוי צרכים נבנה על פני רצף אפשרויות סקלבילי וגמיש. בהתאמה לצרכי המשפחה/ צוות חינוכי ו/או טיפולי, באופן יחידני או קבוצתי לאורך כל המסלול בו צועד התלמיד במהלך חייו במערכת החינוך (גילאי 3-21).

רציונאל / בסיס תיאורטי

נשען על הגישה האקולוגית (פסיכו סוציאלי): פרט , משפחה , קהילה. הגישה האקולוגית מדגישה את הסביבה הטבעית שבה הילד פועל בחיי היומיום בבית ובמסגרת החינוכית בהקשרים פיזיים, חברתיים, ותרבותיים וביחסי הגומלין ביניהם. אלה מושפעים מהטמפרמנט, היכולות והצרכים המשתנים של הילד לאורך התפתחותו. הסביבה משפיעה על הילד והילד משפיע על הסביבה (Bronfenbrenner 1977). המערכות המשפיעות על התפתחות הילד מורכבות ממערכות קרובות ורחוקות והקשרים ביניהם.
2. דינמי, סקלבילי וגמיש בחינת הצרכים המשתנים לאורך המסע המשותף, באמצעות כלים ומבנים ארגוניים שפותחו לאורך המיזם (לדוגמה: קפה דילמה עם הורים/ צוותים חינוכיים/ הדרכות הורים במודלים שונים/ מפגשי "קפה ידע"/ השתלמות צוות בנושא ועוד).
3. רואה בהורים שותפים טבעיים. הכרה של אנשי החינוך והטיפול בכך שההורה הוא המומחה לילדו ויחד עם זאת הכרה והוקרת הערך המקצועי של אנשי החינוך והטיפול.
ביסוס הורות פרואקטיבית בקרב הורים לילדים עם צרכים מיוחדים במטרה לקדם את השיח בין ההורה לצוות החינוכי טיפולי.

למידע נוסף ראו את המאמר מודל חינוכי אקולוגי.

השינוי הצפוי בטווח הקצר

  • צוותים חינוכיים יעשו שימוש בכלים יישומים לתקשורת מיטבית ודיאלוג בונה קשר עם הורים לילדים עם צרכים מיוחדים.
  • הורים לילדים עם צרכים מיוחדים יגלו הורות פרואקטיבית, יפתחו בחירה מושכלת, יפעלו למיצוי זכויותיהם ויפיקו תועלת משיתוף הפעולה עם הצוותים החינוכיים.

החזון / השינוי הצפוי בטווח הארוך

המיזם מציע לייצר ברית של שותפות בין הורי תלמידים עם צרכים מיוחדים לבין צוותים חינוכיים, לטובת איכות החיים של המשפחה וחוסנה, כשהילד במרכזה.
השינוי המצופה הוא שצוותים חינוכיים ישנו עמדתם באשר למעורבות הורים ומומחיות הורים ויראו בהם שותפים טבעיים, והורים לילדים עם צרכים מיוחדים יוקירו ויכירו בערך המקצועי של אנשי החינוך והטיפול.

תולדות היוזמה

במהלך השנים האחרונות הורים ניסו להיות יותר ויותר מעורבים במעשה החינוכי, אך המעורבות נתפסה בעיני הצוותים החינוכיים כהתערבות וייצרה קונפליקטים, מתח וחוסר אמון. כגוף רב מערכתי, ראינו במתי"א את הקשיים של שני הצדדים ושאפנו לקרב ולגשר בין צוותים חינוכיים להורים.

הכלים היישומיים הנכללים ביוזמה

מפגשי קפה דילמה
הפניה להדרכת הורים

על היזמ/ים

מתי"א רן משמש מסגרת מקצועית, פדגוגית וארגונית ומרכז ידע של החינוך המיוחד.

מתי"א יוזם ומעניק שירותי חינוך וטיפול למסגרות החינוך, לתלמידים הזכאים ולמשפחותיהם.
השירות ניתן לכל קבוצות הגיל בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד. במתי"א מאמינים במתן שוויון הזדמנויות לכל, ובשילוב התלמיד במערכת חינוכית המתאימה לתפקודו ולצרכיו.
מתי"א רן פועל ברשויות רחובות ונס ציונה על פי מדיניות האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך.
התפיסה המנחה את פעילות המתי"א היא ראייה מערכתית, בד בבד עם הדרכת הצוותים וקיום שיתופי פעולה עם ההורים ועם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים.

אתר מתי"א רן

על זירת הפיתוח (המוסד בו פותחה היוזמה)

hidethisfield

שותפים למיזם

רויטל בר – ממונה תכנון, ארגון ופיתוח, חינוך מיוחד
שירות פסיכולוגי חינוכי
רשות מקומית – רחובות ונס ציונה, אגפי רווחה
מכללת לוינסקי לחינוך

סיכום המיזם

hidethisfield

כלים שפותחו ביוזמה

מודל 40-40-20 בית ספר מבוסס בחירה

מתכון מנצח לכל בית ספר שמעונין להפוך את צוות ההוראה, לקבוצה של מנהיגים פדגוגיים יוצרי תוכן, סקרנים, המלמדים מתוך הנאה.

אינטראקציה ויצירת מרחב מאפשר באמצעות צילום | הקול בתמונה

הכלי מתבסס על צילום הדדי, שמאפשר לחברי קבוצות לבטא כיצד הם תופסים איש את רעהו, ולחוות כיצד הם נראים בעיני אחרים. הצילום מאפשר להם לייצג …

יוזמה | הקול בתמונה

צילום כאמצעי המסייע לתלמידים (ולמורים) לבטא את 'קולם', לחוות הקשבה, ולהשפיע על חייהם – בבית הספר ומחוצה לו.