שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email

היזמ/ים

יוזמה | משוב ברגע

שיפור מתמיד של איכות ההוראה והאקלים החינוכי-לימודי באמצעות שילוב פעולות מישוב מגוונות, קצרות וסדירות של מורות ע"י תלמידותיהן כחלק משגרת ההוראה

תיאור היוזמה

hidethisfield

האתגר / הבעיה

בשנתו הראשונה של בית הספר הצוות החינוכי נתקל בחוסר אמון מצד מספר הורים, הדבר השפיע על יחסי מורות – תלמידות. מתוך כך, עלה הצורך לתת מקום ואפשרות לתלמידות להשמיע את קולן בצורה בונה ומכבדת, שתאפשר שיח אינפורמטיבי ופתוח בין התלמידות למורות.

קהל היעד

צוותים חינוכיים ותלמידים- מגיל חטיבת ביניים ועד חטיבה עליונה

תפיסת היוזמה

  • תלמידים צריכים להיות שותפים פעילים בהערכת התהליכים הלימודיים שהם עוברים.
  • מסירת משוב מפתחת לומדים עצמאיים בעלי תחושת מסוגלות ושייכות.
  • למשוב יש השפעה מכרעת על תהליכי הוראה ולמידה ושיפור האקלים החברתי. המשוב מאפשר למורה לבחון את ההוראה וההשפעה שלו דרך עיני התלמידים.
  • להפעלת משוב בבית הספר נדרשת יצירת תנאים מקדימים הכוללים הכשרת הלבבות ושינוי עמדות.
  • יש חשיבות רבה לכך שפרשנות המורה למשוב שקיבלה מהתלמידים תקבל ביטוי מעשי בכיתה.

רציונאל / בסיס תיאורטי

הפסיכופדגוגיה תופסת את תהליכי הלמידה המתבצעים בבית הספר כתהליכים רגשיים וקוגנטיביים השלובים זה בזה.

אחד מחמשת אבני הפסיכופדגוגיה הם המשוב וההערכה (צימרמן, 2014).
בנוסף, לפי ניסויים ויוזמות אגף מו"פ, 2019, לקיום בית ספר פסיכופדגוגי המקדם אקלים חינוכי מיטיבי יש ארבעה עקרונות, כששניים מתוכם הם הכרה בייחודיות הפרט ונראות וכן ליווי אישי ומערכתי. בעת שימוש בכלי המשוב ניתנת הכרה בצורך האינדווידואלי של כל תלמיד ומתנהל מערך ליווי אישי. כלי המשוב מאפשרים פיתוח שגרת לימודים פסיכופדגוגית.

מקורות:

פסיפס: פסיכו פדגוגיה – מודעות וידיעה במלאכת החינוך וההוראה (2014) / שוש צימרמן ושות' 2014
פסיכופדגוגיה, מערך למידה והתבוננות לארגון חינוכי (ינואר 2019) / מעבדת פסיכו-פדגוגיה, אגף מו"פ, ניסויים ויוזמות ואגף א' שפ"י

השינוי הצפוי בטווח הקצר

שימוש בכלי הכשרת הלבבות יגרום לשינוי עמדות בקרב המורות והתלמידות. בעקבות זאת, הגברת פתיחות המורה להקשיב לתלמידות שלה והגברת פתיחות התלמידות להשמיע את המשוב שלהן למורה.

בהמשך, כל כיתה צפויה לעבור פעולת משוב חד-שבועית שתופעל באחת מאפשרויות המשוב הקיימות.

החזון / השינוי הצפוי בטווח הארוך

בעקבות קבלת משוב, יחול שיפור בדרכי ההוראה והלמידה של כל מורה, ובעקבות זאת שיפור בהישגי התלמידות. גם במישור החינוכי והערכי, ידווח במשוב על מעורבות התלמידות, שיתוף הפעולה שלהן ושביעות רצון התלמידות.

אלה יעשו לאחר הפעלת תכנית הכשרת הלבבות – יחידת שיעורים שמטרתה להכשיר את הלבבות לקראת נתינת וקבלת משוב. 

מידע נוסף

השתלמות בית ספרית שליוותה את התהליך

סדנת תקשורת מקרבת

תולדות היוזמה

עלה צורך לשמוע את דעתן של תלמידות בית הספר לגבי חווית הלמידה שלהן ולגבי הפעילויות החברתיות שמתרחשות בבית הספר. מסיבות חינוכיות, לא רצינו שהמשוב יתפרש כמתן חוות דעת של תלמידה על מורה ולכן הדגש הוא על חווית התלמידה וההתמודדות שלה.

בניית המוצר באופן מקצועי ומדויק אתגרה אותנו ונעזרנו באופו קבוע בצוות המו"פ (גב' איריס כהן) שקידם אותנו באופן משמעותי. הופתענו לגלות עד כמה שיתוף התלמידות בחוויותיהן קידם את הלמידה והמעורבות של התלמידים בפעילות החינוכית השוטפת.

הכלים היישומיים הנכללים ביוזמה

הכשרת הלבבות — יחידת שיעורים שמטרתה להכשיר את הלבבות לקראת נתינת וקבלת משוב

נפעיל ונצליח — חוברת לצוותי חינוך ובה לקט פעילויות לטיפוח הלמידה הרגשית-חברתית בקרב התלמידים (מתאים גם להפעלה בחדר המורים)

משוב סוף שנה על פעילות חברתית — משוב לתלמידים להבעת חוויות ועמדות לצוות החינוכי

על היזמ/ים

הרב שחר שעאר הוא יזם העוסק בחינוך פורמלי ומינהל חינוכי למעלה מ-20 שנה. הרב שחר התהיל את דרכו המקצועית בתור מורה מקצועי ומחנך, המשיך בתור מנהל וכיום הוא מפקח במשרד החינוך מפקח כולל החינוך היסודי ורפרנט יזמות וחדשנות, המחוז החרדי, משרד החינוך.

צוות פיתוח של בית הספר העל-יסודי "בית חנה" חב"ד בנות רחובות עמל על פיתוח מוצר שישמש ככלי למורה לקבלת משוב עדכני, מהיר וזמין אודות תהליכים פדגוגיים וחבריים המתרחשים בכיתה.

על זירת הפיתוח (המוסד בו פותחה היוזמה)

"בית חנה" חב"ד רחובות הוא בית ספר צומח שש שנתי הגדל במספר התלמידות מידי שנה. נכון לשנת תש"פ, השנה השלישית של בית הספר, לומדות בו 135 תלמידות. צוות בית הספר מגוייס לבניה איכותית של המערך הפדגוגי והערכי.

שותפים למיזם

hidethisfield

סיכום המיזם

hidethisfield

כלים שפותחו ביוזמה

מודל 40-40-20 בית ספר מבוסס בחירה

מתכון מנצח לכל בית ספר שמעונין להפוך את צוות ההוראה, לקבוצה של מנהיגים פדגוגיים יוצרי תוכן, סקרנים, המלמדים מתוך הנאה.

אינטראקציה ויצירת מרחב מאפשר באמצעות צילום | הקול בתמונה

הכלי מתבסס על צילום הדדי, שמאפשר לחברי קבוצות לבטא כיצד הם תופסים איש את רעהו, ולחוות כיצד הם נראים בעיני אחרים. הצילום מאפשר להם לייצג …

יוזמה | הקול בתמונה

צילום כאמצעי המסייע לתלמידים (ולמורים) לבטא את 'קולם', לחוות הקשבה, ולהשפיע על חייהם – בבית הספר ומחוצה לו.