שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email

היזמ/ים

יוזמה | בית הספר המאפשר: ארגון לימודים דיפרנציאלי התומך בהתפתחות האדם

הגמשת ארגון הלימודים על מנת לאפשר את התנאים להוראה, למידה והתפתחות, על ידי מגוון יישומים השוברים את האחידות והקשיחות של מערכת השעות.

תיאור היוזמה

hidethisfield

האתגר / הבעיה

ארגון הלימודים מבוסס על יחידות אחידות של "שיעור": 34 תלמידים, מורה, נושא, חדר ו-45 דקות.  במצב זה המורה והתלמיד נדרשים להתאים את עצמם לארגון, במקום שהארגון יאפשר להם את התנאים לפעולתם.

למשל: הארגון האחיד כופה על התלמיד להתאים את קצב התפתחותו אל אותם חברי הקבוצה האחת אליה הוא שובץ בכל המישורים: שכלי, רגשי, חברתי ותנועתי. כמו כן, הארגון האחיד כופה על המורים תפיסה פדגוגית אחת, ויוצר שמרנות מתודולוגית.

קהל היעד

הפעלת היוזמה היא באחריות מי שמתכנן בפועל את מערכת השעות בבית הספר (בדרך כלל סגנית המנהלת) ובהתאמה לחזון בית ספרי ואסטרטגיית פעולה. כל היישומים האפשריים של היוזמה מקבלים ביטוי במערכת השעות, והופכים את מלאכת התיאום והשיבוץ למורכבת למדי. ללא השקעה בתכנון מערכת השעות מבוססת חזון, תוך יצירתיות ואלתור, לא ניתן לממש את היוזמה.

לצד זה נדרשת תמיכה מלאה של מנהלת בית הספר אשר חייבת להיות המובילה של התהליך, ולקבל את האחריות לשינויים בארגון הלימודים ובמערכת השעות.

קהל היעד המרוויח מהיוזמה הם המורות והמורים המקבלים אוטונומיה ואפשרות להכרות קרובה עם התלמיד, וכן התלמידות והתלמידים המקבלים מענה מיטבי להתפתחות אישית לימודית וחברתית. שני הקהלים נדרשים לנצל את ההזדמנויות החדשות שמערכת השעות הגמישה מעניקה להם; ולעשות שימוש בכלים לטובת ביטויים האישי והתפתחותם המקצועית והאישית.

תפיסת היוזמה

היוזמה מושתתת על שתי הנחות יסוד: יצירת תנאים מאפשרים ושימוש במשאבים קיימים.

1. יצירת תנאים מאפשרים

תפקיד ההוראה ליצור ולאפשר את התנאים שבתוכם ומתוכם יתפתחו התלמידים למלוא יכולתם: שכלית, חברתית, רגשית ותנועתית. במילים אחרות, איננו מלמדים את הילד, אלא מספקים לו את התנאים שבתוכם הוא עצמו ילמד, כפעיל ולא כסביל. מכאן שארגון הלימודים ומערכת השעות צריכים לכופף את האדמיניסטרציה לטובת הפדגוגיה, ולא להיפך.

2. שימוש במשאבים קיימים

ניתן להתאים את היוזמה לכל בית ספר "רגיל" ולא רק אלה הייחודיים או המיוחדים. אין הכרח במשאבים נוספים, אין הכרח בהשתלמות מורים לפני ההפעלה אלא הלמידה תוך כדי יישום, יש התאמה לתוכנית החובה (מתנ"ה) והתאמה גם להסכמי העבודה ולתנאי העסקה של המורים.

רציונאל / בסיס תיאורטי

ליוזמה שלושה יסודות תיאורטיים:

1. הפדגוגיה נשענת על תיאוריית הפסיכולוגיה של העצמי של היינץ קוהוט.  לאמור: "האדם אינו יכול לשרוד פסיכולוגית בסביבה שאינה מגיבה אליו באמפתיה, ממש כפי שאינו יכול לשרוד פיזית בסביבה שאינה מכילה חמצן." (קוהוט, 1977).

2. הדידקטיקה נשענת על הפדגוגיה הטבעית של המחנך יוהאן קומניוס.  לאמור: "עלינו להבטיח שהתלמיד יודע, תחת הדרכת מורהו, שזה טבעי עבורו לרצות, ושהוא בעל יכולת לממש את רצונו." (קומניוס, 1670).

3. המתודיקה נשענת על ההוראה ההתנסותית. למשל, רוברט באדן פאול, הוגה הצופיות: "שיטת הקבוצה נוטעת בלב הצעיר את ההכרה שמוטלת עליו כפרט אחריות לגורל הקבוצה כולה, ומעניקה לו את ההרגשה שקולו נשמע ובדעתו מתחשבים." (באדן פאול, 1908).

השינוי הצפוי בטווח הקצר

ארגון הלימודים הדיפרנציאלי מקבל ביטוי במערכת השעות, ומשפיע על כל סדרי היומיום בבית הספר.

מורים שינצלו את התנאים החדשים יחוו היכרות אינטימית יותר עם התלמידים, יפתחו אסטרטגיות הוראה –למידה חדשו, וירגישו שינוי באקלים הכיתתי והבית ספרי: פחות אירועי אלימות והפרעות ויותר סולידריות חברתית והנעה ללמידה.

תלמידים שינצלו את התנאים החדשים ירגישו שיש להם מקום בבית הספר, הדימוי העצמי שלהם ישתפר, ומחויבותם כלפי הלמידה תגבר. כל אלה צפויים התבטא גם בשיפור בהישגים.

הערה: שינוי מערכת השעות יוצר שינוי בשגרת בית הספר. אפשר שהדבר יעורר בתחילה תגובות משתנות: התלהבות גדולה לנוכח ההתחדשות ולצידה התנגדות לנוכח החשש מאבדן שליטה. בתוך חודשיים שלושה אמורים המורים והתלמידים לפתח הרגלי עבודה מתאימים ולהרגיש יותר בנוח עם השינוי.

החזון / השינוי הצפוי בטווח הארוך

בית ספר שמשרת את הצרכים של המורים ושל התלמידים בצורה טובה יותר, ומכאן שהוא מקום שאנשים רוצים להיות בו ומונעים פנימית לקחת חלק בהתרחשות: בהוראה, בלמידה ובחיים החברתיים.

מידע נוסף

תולדות היוזמה

היוזמה התגבשה כנדבך על נדבך, במהלך ארוך.

ראשיתה בתחושת הניכור, שאותה חוויתי כתלמיד וכמורה. המערכת העמיסה עלי דרישות התנהגות והישגים, מבלי שניתן לי לבטא את עצמי ולהתאים את הסביבה הארגונית לצרכים שלי. במהלך השנים הכרתי פתרונות רבים שהוצעו ונוסו בבתי הספר.

עם זאת, כל הפתרונות שהוצעו, גם אם זכו לשבחים ולהצלחה, נותרו בשולי המערכת – בבתי ספר ייחודיים או מיוחדים. האתגר היה אם כך למצוא את מחולל השינוי שמתאים לבתי הספר הממלכתיים הרגילים ביותר. הגמשת מערכת השעות וגיוון ארגון הלימודים מוצעים כאן כאבני ראשה של שרשרת של שינויים, שיהפכו כל בית ספר למקום הומניסטי יותר, המתחשב בצורכי הפרט (מורים ותלמידים) על חשבון צורכי הארגון.

הכלים היישומיים הנכללים ביוזמה

הכלים היישומיים האפשריים של היוזמה הם רבים, והם מפותחים בכל בית ספר בנפרד, בהתאם לתפיסה החינוכית של בית הספר ולמשאבים הקיימים. בבית הספר בן גוריון בגבעתיים פותחו הכלים הבאים:

1."מפגשי בוקר טוב": מפגש של חצי כיתה (כ-15 תלמידים) עם המורה שעיקרו בפעולה משותפת, שבה כולם לוקחים חלק, כגון: משחק חברתי, ביצוע מטלה בתחזוקת בית הספר והחצר, ארוחת בוקר משותפת ושיחה. קיים בנק הצעות לפעילות עבור המורים.

2."צהריים טובים": מפגש בסוף יום של הכיתה והמחנכת למשך כ-15 דקות שעיקרו לסכם את היום, לוודא את הרגשתם התקינה של התלמידים, לברר מחלוקות או מתחים שהתגלו במהלך היום וכדומה.

3."מרכז למידה": שיעור המתווה מלמטה bottom up, שבו התלמידים מחליטים מה מעניין אותם ללמוד. הם יכולים לעשות זאת כיחידים או בצוותים, והמורה משמש כמלווה ומסייע. למשל: תרגול משלים של נושא שנלמד, העמקה בנושא נבחר, הכנת פרזנטציה של נושא לכיתה או קריאה של ספר.

4."פרחי חינוך": יחידות זמן שבהם תלמידים מהכיתות הבוגרות משמשים כחונכים לתלמידים בכיתות הצעירות. המהלך מציע לבוגר הזדמנות לגילוי מנהיגות ולצעיר דמויות מודל להזדהות מלבד המורים המבוגרים. דוגמה: פרחי ספורט

5."שיעור 30 דקות": שיעורים שמשכם קצר מהרגיל, מתאים במיוחד לשיעורי הקנייה, שבהם נדרש ריכוז גבוה וממוקד.

6. "שיעורי העשרה לבחירה": נושאי לימוד המוצעים על ידי מורי בית הספר, לבחירת התלמידים. המורים מקבלים הזדמנות לעסוק בנשוא המעניין אותם במיוחד, והתלמידים הזדמנות לבחירה.

על היזמ/ים

גיל גרטל בית הספר המאפשרגיל גרטל, ד"ר בתחום פיתוח והערכה של תוכניות לימודים

על זירת הפיתוח (המוסד בו פותחה היוזמה)

בית הספר היסודי בן גוריון בגבעתיים נוסד בשנת 1971 ובו שתי כיתות בכל שכבה, א' עד ח', וכן כיתת חינוך מיוחד עירונית.

בית הספר אימץ את תפיסת החינוך ההומניסטי, ״הנותנת משקל רב לרצון החופשי של האדם, ומדגישה את היותו סוכן מרכזי המשפיע על סביבתו כיחיד וכחלק מקבוצה אנושית" (מתוך חזון בית הספר), על מנת להציע לבוגריו חיים מלאים ועשירים מחויב בית הספר להשכלה רחבה, לאוטונומיה מחשבתית, להגינות חברתית ולמימוש עצמי.

שותפים למיזם

hidethisfield

סיכום המיזם

hidethisfield

כלים שפותחו ביוזמה

מודל 40-40-20 בית ספר מבוסס בחירה

מתכון מנצח לכל בית ספר שמעונין להפוך את צוות ההוראה, לקבוצה של מנהיגים פדגוגיים יוצרי תוכן, סקרנים, המלמדים מתוך הנאה.

אינטראקציה ויצירת מרחב מאפשר באמצעות צילום | הקול בתמונה

הכלי מתבסס על צילום הדדי, שמאפשר לחברי קבוצות לבטא כיצד הם תופסים איש את רעהו, ולחוות כיצד הם נראים בעיני אחרים. הצילום מאפשר להם לייצג …

יוזמה | הקול בתמונה

צילום כאמצעי המסייע לתלמידים (ולמורים) לבטא את 'קולם', לחוות הקשבה, ולהשפיע על חייהם – בבית הספר ומחוצה לו.