הייעוד שלנו

מערך המו"פ מופקד על המחקר והפיתוח במערכת החינוך ומסייע לה להיות לומדת, רלוונטית, חדשנית ומעצבת עתיד רצוי בהתאם ליעדיה האסטרטגים של מדינת ישראל.

תפקידים

מחקר

ביצוע חקר עתידים המשפיעים על החינוך כדי לאתר ולזהות עבור מערכת החינוך מגמות, אתגרים, הזדמנויות ותפישות חינוכיות חדשות אליהם היא צריכה להתייחס.

פיתוח

פיתוח מודלים, תפישות ופרקטיקות בתחום החינוך ובחינתם בניסויים המתבצעים בשטח

ליווי ופיתוח הטמעה

ליווי ותמיכה בהטמעה של מודלים וכלים שפותחו בערוצי הפיתוח שמנחה המו״פ

הצצה אל מאחורי הקלעים