המעבדה

כי לפעמים הכי חשוב לשאול את השאלה הנכונה

המעבדה מנסה למצוא מענה לסוגיה שמעסיקה את מערכת החינוך באופן רוחבי. משימתנו היא לייצר מענים חדשניים, איכותיים, ברי תוקף וברי יישום נרחב. אנו עושים זאת בהסתמך על תהליכי מחקר ופיתוח בשיתוף פעולה בין מטה-שטח-אקדמיה. 

מה החידוש לעומת דרכי הפעולה המוכרות?

שלושה עקרונות עומדים בבסיס פעולת המעבדה, שלא היו בבסיס החשיבה עד היום:

עד היום ההפרדה בין שטח ומטה בתהליכי פיתוח השתמרה בשני ערוצים עיקריים: או שהמטה ריכז את הפיתוח ו"הוריד" את התכניות והתוצרים למטה לשטח, או שבתי ספר הובילו את הפיתוח ובכך נוצרו איים של הצלחות, אך תוצרי הפיתוח לא התחשבו בהיבטים המערכתיים.
המעבדות מובילות ניסיון חלוצי לקדם תפיסת פיתוח פדגוגי שמפגישה אנשי שטח ומטה מתוך הנחה כי הבניית דיאלוג משותף נטול היררכיות תקדם את המערכת ובה בעת היא מהווה יעוד בפני עצמה. למעבדה שותפים אנשי ונשות חינוך ממספר בתי ספר שמגבשים ביחד עם גורמי מטה ואקדמיה תפיסה כוללת להתמודדות עם הצורך, ומובילים בבתי הספר התנסויות פדגוגיות שמטרתן לגבש שדה רעיוני של מענים עבור המטה.

ההנחה היא כי דבר אינו מובן מאליו, אפילו לא הצורך עצמו שהוגדר בתחילת התהליך.
פיתוח במעבדה מאופיין בהטלת ספק מתמדת, בחשיבה ביקורתית ובניסיון מתמיד לחדד את תפיסותינו ולבסס אותן על מציאות בשטח.

תהליך הפיתוח המתנהל במעבדה מתבסס על עקרונות החשיבה העיצובית (Design Thinking), מתודלוגיה חדשנית, יצירתית ובעלת פוטנציאל להיות פורצת דרך, אשר שאובה מעולמות העיצוב.

השלבים העיקריים של פיתוח בתפיסה זו:

  • חקירה מעמיקה של הצורך ושל הקיים בתחום
  • הגדרת בעיה בדרכים חדשות
  • העלאת רעיונות יצירתיים
  • גיבוש ניסויים "קטנים וחכמים" שחותרים לתובנות גדולות.

מפת המעבדות

מעבדת פסיכופדגוגיה

כיצד להנכיח את הממד הרגשי בתהליכי הוראה למידה?

מידע נוסף

מעבדת פרקטיקות הוראה באוכלוסיות מוחלשות

מהם העקרונות והפרקטיקות להוראה מיטבית עבור אוכלוסיות מוחלשות?

מידע נוסף

כשירות תרבותית

כיצד תלמידים עולים "מכים שורש"? האם ניתן להקנות שורשים? ללמד שורשים? לבחור בשורש כזה על פני אחר? אילו שאלות צריך לשאול את עצמו איש חינוך …

מידע נוסף

מעבדת כיתות מחוננים

כיצד יכולה כיתת המחוננים במסגרת בית ספר רגיל להוות מסגרת חינוכית מיטבית ומשמעותית עבור תלמידיה?

מידע נוסף

מעבדת אוטונומיה

המעבדה עוסקת במחקר ופיתוח תשובות לסוגיות מפתח בנושא אוטונומיה בחינוך

מידע נוסף

מעבדת התמדה

האם נקודת מבט אחרת להתמדה, המדגישה בריאות, תפתח לנו דלת לפיתוחים חדשים ומשמעותיים לקידום ההתמדה של התלמידים?

מידע נוסף

מעבדת פדגוגיה מוטת עתיד

מה נדרש לעשות על מנת להתאים את בתי הספר לעשר השנים הקרובות?

מידע נוסף

הוגנות בחינוך בעולם משתנה

על פי ה- OECD1 ,מערכות החינוך הטובות ביותר הן אלו המשלבות בין הוגנות לאיכות ומספקות לכל הילדים הזדמנויות לחינוך איכותי.

מידע נוסף

מעבדת הטרוגניות

איך מגדלים ילדים לחיים בחברה הטרוגנית?

מידע נוסף

מעבדת מסלול מחנכים במכללות

בניית מודלים למסלול המחנכים במכללות והגדלת מספר הנרשמים למסלול המחנכים

מידע נוסף

מעבדת המחונן בכיתתו

כיצד יכולה מערכת החינוך הרגילה, בה נמצאים תלמידים אלו רוב ימות השבוע, להעניק מענה שלם ומיטבי לתלמידים מחוננים הלומדים במסגרתם?

מידע נוסף

מעבדת הוגנות

כיצד יוצרים הוגנות בחינוך?

מידע נוסף

מעבדת אוטונומיה

משרד החינוך הציב את האוטונומיה כאחד מיעדיו בתכנית האסטרטגית, במטרה להביא לשיפור התוצאות ולקידום התרבות הארגונית. המעבדה לאוטונומיה מפתחת מודלים פדגוגיים ומספקת תובנות מערכתיות על סמך עשרה מרחבי חינוך רשותיים.

מידע נוסף

מעבדת כשירות תרבותית

כיצד נראה בית הספר עם כשירות תרבותית, בית הספר כחברה הקולטת עלייה ומתפתחת ממנה, יצירת חברה רב תרבותית שאינה מבטלת את תרבותו של העולה

מידע נוסף