כשירות תרבותית היא היכולת לעבוד באופן אפקטיבי עם אנשים מרקעים תרבותיים, אתניים, כלכליים, אמוניים שונים. כשירות תרבותית מתקיימת כאשר חברים בקהילה הבית ספרית מכבדים ומעריכים שונות בתיאוריה ובפרקטיקה (Miranda, A.H. 2014)

בהקשר של קליטת עלייה, כשירות תרבותית מתמקדת באופן בו אוכלוסייה הקולטת והתרבות הבית ספרית (סדירויות, יחסים, עמדות, ארגון) מסייעים לקליטה מיטבית.

תפיסת המעבדה

ראיונות, קבוצות מיקוד, ושיח אודות שייכות עם הילדים העולים העלו שהם מחזיקים בשני מתחים מרכזיים

  • רצון לא להיות מתויגים (להיות כמו כולם) ↔ רצון שיראו אותם ואת הצרכים הייחודיים להם
  • רצון להשתייך להתחבר לוותיקים ↔ רצון להישאר עם "קבוצת האם" – קבוצת העולים (להיות מי שהם)

בהלימה לצרכים ובהתבסס על מחקרים בתחום, התפיסה חותרת למהלך המשלב שתי גישות:

  1. עיצוב אוניברסלי –גישה החותרת לשנות את אופני הפעולה בביה"ס, כך שהערך המוסף שעשויים התלמידים לקבל (למידה/חברים/מסוגלות/הצלחה/ערכים) יהיה נגיש לכלל הילדים, ובהם גם לעולים
  2. הנכחה חיובית של תרבות העולים. מחקרים מראים שזהות וערך עצמי מתפתחים בדיאלוג עם הסביבה. על מנת לפתח תחושת ערך עצמי חיובי נדרשת הכרה בתרבות של האחר (העולה) כבעלת ערך חיובי.

תפיסת המעבדה המתגבשת: העולה כערך מוסף בית ספרי

מאמרים וסרטונים בנושא

קול קורא לשנת הלימודים תש"פ

למעבר למסמך הקול הקורא לבתי ספר המשתתפים במעבדה לחץ כאן