מגזין 6 

חדשנות

שיתוף חוצה מגזר— אסטרטגיה יוצרת ערך. מודל ואירוע הקואליציה הלאומית ״5 פי 2״

ממקרה הבוחן של החינוך המדעי-טכנולוגי והקמתה של היוזמה הלאומית "5 פי 2", נוכל ללמוד שהיישום של האסטרטגיה לשיתוף פעולה חוצה מגזר על בסיס ערך משותף מאפשר יצירה של פלטפורמה רחבה ושל תנועה רחבה, שמושכת תשומת לב הן מצד המערכת הציבורית – הממשלה – והן מצד האקוסיסטם הרלוונטי במטרה להשיג את המטרות שהוגדרו במפת הדרכים ארוכת הטווח.

מידע נוסף

המוח הפלסטי והדינמי והשפעתו על החינוך

המוח האנושי הינו דינמי ופלסטי, בעל גמישות ויכולת להשתנות. המוח מסוגל לשנות את אופן פעולתו, וללמד את עצמו לעשות את אותו הדבר בחלקים שונים ממנו. תפקיד אגף מו"פ, ניסויים ויוזמות לפתח ולהטמיע אסטרטגיות למידה ופדגוגיות פורצות דרך אשר יביאו לידי ביטוי את היכולות הללו

מידע נוסף

הטכנולוגיה בשימוש הפדגוגיה, או לשכוח מהשעון, לשכוח מהטלפון

כבולים בסד השמרנות, המבנה וההיררכיה ונאמנים למסורת רבת שנים שבה יצירת הידע – מערכי השיעור, התרגולים ושאר הכלים הפדגוגיים – נעשית במעגלים מצומצמים, נאלצים המורים להתמודד עם תלמידים קצרי קשב שהתרגלו לקבל הכל בצורה קלה, מאירת עיניים, נגישה ומזמינה – בכל מקום אולי למעט בית הספר. הרי שהם מגיעים להתמודדות הזו מעמדת נחיתות שאינה מחויבת המציאות.

מידע נוסף

מאסטר שף: יוצקים את אבני הבניין של רשת מרכזי חדשנות לחינוך בישראל

כיצד יוצרים מכפילי הכח המגבירים את השפעתם של עשרות מסלולי היזמות והפיתוח, מאות המיזמים ואלפי היזמים הפועלים במערכת החינוך הישראלית? אחד מכיווני הפעולה המתוכננים בימים אלה הוא רשת של מרכזי חדשנות. בסדנת תכנון שנערכה בסוף 2016 החלו בעלי עניין ממגוון מגזרים, ארגונים, דיסציפלינות ודורות ליצוק את אבני הבניין של מרכזים אלה.

מידע נוסף

השפעה טמונה ביחסים

האם יש מקום להשפעה של המציאות- אותה המציאות עליה החינוך מעוניין להשפיע- על החינוך? הטענה המוצעת בדברים אלו היא שהחינוך יהיה בעל השפעה חיובית רבה יותר על המציאות אם העוסקים במלאכת החינוך וקברניטיו יהיו קשובים ופתוחים, במידה מווסתת, להשפעת המציאות על החינוך.

מידע נוסף

חינוך 2.0: מפרדיגמת הפרמידה אל פרדיגמת הרשת

חינוך 2.0 הוא השער אל "אמנות שיתופי הפעולה" – בכיתה, בבית ספר, בעיר, בארץ ובעולם.
חינוך 2.0 הוא המענה לתקופה של שינוי פרדיגמה. אין מדובר על חיזוק הפרדיגמה הקודמת (פרדיגמת הפירמידה) המכינה את תלמידיה לקראת חיים בעבר, אלא בהקמתה של פרדיגמה חדשה (פרדיגמת הרשת) שתוביל את תלמידינו לחיים בחברה העתידית. זו המתעצבת בימים אלה מול עינינו.

מידע נוסף

תהליך של שיפור מתמיד במרחבי החינוך העירוניים – פוקוס על הרשתיות

התפיסה המעצבת את מערכת החינוך היום היא של מרחבי חינוך עירוניים, שמרכיביהם שותפים לחזון חינוכי אחד. מרחבים אלה, מטבעם, הם פחות היררכיים ויותר מוכווני רשת. משמע, מוכווני שיתוף פעולה עם גורמים שונים בסביבה שבה הם פועלים.

מידע נוסף

מיותר מלמדים ליותר לומדים: יזום והובלה של שינוי פדגוגי מערכתי במכללה אקדמית לחינוך |

המאמר מתחיל בחוויה אחת, של אדם אחד, שחוללה השפעה עמוקה בהכשרת מורים. אנחנו מציגים תהליך ייזום והובלה של שינוי מערכתי פדגוגי בהכשרה ופיתוח מקצועי של מורים ואנשי החינוך במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע.

מידע נוסף

בין קרן השפע להשפעה? הפדגוגיה של השפע

בתפילה של ספירת העומר אומר האדם: "ואטהר בקדושה של מעלה, ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות". הבה נאמץ מן הרעיונות לעולם החינוך.

המאמר מציע עשרת דיברות למורה המשפיעה (בהשראת הספירות של הקבלה) כדי שגם הילדים יוכלו להשפיע בתורם.

מידע נוסף

דרכים להתמודד עם הפערים בין מבוגרי דור הספר לצעירי דור הווטסאפ

המאמר מציע שלוש דרכים להתמודדות עם הפערים הגדלים והולכים בין דור הספר לדור הווטסאפ:
א. ללמוד את "הארץ החדשה", ארץ סייביריה, מהמילה סייבר.
ב. לקבל את הצעיר הרישתי שנפשו בנויה בצורה שונה מהמבוגר של דור הספר.
ג. לעודד דיאלוג והבנה דו צדדית בין שני הדורות, ולא להטיף או לכפות מלמעלה.

מידע נוסף

חינוך מחדש – של המערכת

מיזם הגוגיה מאפשר הצמחת מנהיגות מורים פנים בית ספרית שתהווה יד ימינו של המנהל ותהיה שותפה להובלת השינוי מתחילה הדרך. היא מתבססת על התבסס על ההבנה כי רפורמה שנכפית מלמעלה למטה לא תוכל להצליח. רק רפורמה שהמורים מעורבים בתכננונה וביישומה, כזו המסתמכת על הכישורים והיכולות שלהם ונותנת מקום למומחיות הקיימת בשטח, תוכל להצליח ולחולל את השינוי המצופה.

מידע נוסף

לאן הולכים? ״התואיל להגיד לי בבבקשה באיזה דרך עלי ללכת מכאן?״

ניתן לשאול איך הגוף, המוסד, שכה רבים וחכמים ניבאו את מותו הקרב עדיין חי ובועט?
מטרת "השיחה" הזו אינה לשאול בדבר הישרדותו של בית הספר המוכר לנו אלא לשאול מדוע לא השתנה ומדוע אי הנחת ממנו עדיין רחבה ומשמעותית. תרומתי הסגולית לדיון יכולה לשאוב מניסיוני כמורה במערכת החינוך, ומניסיוני כמנהל בית ספר.

מידע נוסף

שותפות ככלי רב השפעה בביה"ס ובמערכת החינוך

סוגית הקשר בין בית ספר לקהילה זוכה להתיחסות הולכת ומתרחבת בשנים האחרונות בתחום המחקר והשדה החינוכי. בעבר ראו בבית הספר מערכת סגורה, ואילו היום הולכת ומתגבשת הסכמה ששאלת יכולת ההשפעה של בית הספר תלויה בין היתר ביכולתו לקיים קשרים משמעותים עם הקהילה.

מידע נוסף

הדיאלוג החינוכי בבית חולים שניידר

שמירת הרצף החינוכי מאפשרת לילד המאושפז לכלול באופן מעובד את החוויות הלא שגרתיות, ולעיתים משבריות, אל תוך תהליכי גיבוש הזהות העצמית שלו , ואל תוך התפתחותו התקינה. כדרך לשמור על הרצף החינוכי עבור הילדים המאושפזים , מקיים המערך חינוכי בבית החולים, דיאלוג חינוכי ייחודי עם הילדים.

מידע נוסף

חינוך להבנה

פרופסור יורם הרפז טוען כי ההוראה, ברוב בתי הספר, ברוב הזמן, היא הוראה לשם זכירה. זכירה לטווח קצר, עד הבחינה. ״הילדים לומדים בכאילו״, הוא אומר. יש לו גם הצעה מעשית.
בימים אלה עלתה לרשת סדרת הרצאות קצרות של הרפז בהפקת מט״ח, העוסקת בחינוך להבנה. בבסיסה שלוש שאלות:
השאלה המהותית – מהי הבנה?
השאלה הערכית – מה ראוי להבין?
והשאלה המעשית – כיצד מלמדים להבנה?

מידע נוסף