שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest

היזמ/ים

"אז והיום" – חקר בין דורי בחדר השראה | העולם בכיתה שלי

חשיפה וחקר בין דורי של תלמידים עם בני משפחה, חברים או בשיתוף הקהילה של צילומי סביבה ופריטים שהשתנו בין "אז להיום".
hidethisfield

היוזמה שהכלי פותח במסגרתה | תקציר

מתוך קיום שיח בין דורי, התלמידים יחשפו לשינויים שחלו בין תקופות – הן בסביבה (באמצעות השוואת צילומים) והן בחפצים שונים (דוגמת מכונת צילום ונייר קופי, טלפון קווי וטלפון נייד, אריזות חטיפים וכו').

מטרה או תועלת צפויה

מתוך קיום שיח בין דורי, התלמידים יחשפו לשינויים שחלו בין תקופות – הן בסביבה (באמצעות השוואת צילומים) והן בחפצים שונים (דוגמת מכונת צילום ונייר קופי, טלפון קווי וטלפון נייד, אריזות חטיפים וכו').

קהל יעד

hidethisfield

תנאים מקדימים: הכנות, חומרים, ציוד

לפני ביצוע פעילות זו, יש לבצע פעילות של הקמת "חדר השראה" בית ספרי בנושא "העולם בכיתה שלי". בחדר זה יוצגו צילומים שצולמו על ידי התלמידים, בהם תוצג  סביבת ביה"ס החשובה לילדים וכפי שהם תופסים אותה.

הוראות הפעלה: קחו ועשו זאת לשלכם!

התלמידים יתעדו ידע שרכשו באמצעות השיח הבין-דורי והחשיפה לצילומים וחפצים, ויוזמנו להמשיך ולחקור את השינויים שחלו בין "אז והיום".

ככל שיתקיימו יותר פעילויות, התצוגה על קירות החדר תהיה עשירה יותר ותאפשר למידה מגוונת ומעמיקה של שינויים בסביבתם ובסביבת משפחתם לאורך ההיסטוריה.

  1. סדירויות – חדר ההשראה – "העולם בכיתה שלי" יפעל פעמיים או שלוש בשבוע בשעות אחרי הצהריים.
  2. סגנון למידה – בשעות אלו התלמידים יפעלו לבדם, עם בני משפחה, עם חברים או בשיתוף הקהילה. המשתתפים יגיעו לחדר ההשראה לחקור, ללמוד, להתעניין ולחוות פעילויות או אירועים מיוחדים (כגון תערוכות פעילות, הרצאות, מופעים).
  3. מפעילים – בחדר ההשראה יהיו מורה וקבוצת תלמידים אשר יפעילו את התלמידים המבקרים ושותפיהם ויעזרו להם ביישום כלי חקר שיקדמו למידה אי-פורמאלית.
  4. כלי עזר – הצוות יכין דף מלווה סיור. בדף יציינו פריטים שזוהו כמאפיינים של "אז והיום". דוגמה: מצלמה וטלפון נייד, מכונת כתיבה ומדפסת, טלפון קווי וטלפון נייד, אריזת במבה או בזוקה – אז והיום, מזוודה אז ומזוודה היום וכן הלאה.
  5. בנק פעילויות – הצוות יכין פעילויות שונות שימחישו את הנושא של אז והיום בהתאם לחפצים שנמצאים בחדר ההשראה. לדוגמה: העתקת דפים במכונת צילום ובדף "קופי", פתיחת מזוודה של פעם ושל היום, צילום במצלמת פולרואיד, הדפסה במכונת כתיבה ובמחשב, זיהוי תמונה בפילם ישן, שיחה בטלפון קווי, הקלטה ברדיו-טייפ וכדומה.
  6. רפלקציה – הצוות ידריך את המשתתפים לתעד את החוויה ולכתוב רפלקציה על הפעילות: מה הפתיע אותם? מה אהבו? מה סיקרן אותם? אילו שאלות עולות בעקבות הפעילות?
  7. משוב – בחדר ההשראה יהיה ספר אורחים, ובו יוכלו המבקרים לשתף בחוויות שלהם בחדר, לספר על רגשות שהפעילות והמקום העלו בהם, על ידע חדש שרכשו, לתת המלצות לפעילויות נוספות ולהעלות רעיונות להרחבת ידע בנושאי הפעילות. ייפתח גם דף פייסבוק של החדר, ובו המשתתפים בפעילויות והמבקרים יוכלו לשתף בחוויות מן הביקור וצוות החדר יפרסם תמונות וחוויות מן הפעילויות, רעיונות לפעילויות נוספות, הזמנות לפעילויות.
  8. סבב חדש – הצוות יזמין את המשתתפים לחזור לחדר ההשראה ולהמשיך ולחקור ולהרחיב את הידע שלהם בנושא "אז והיום". ככל שיתקיימו יותר פעילויות, התצוגה על קירות החדר תהיה רחבה, מגוונת ועשירה יותר.

טיפים

טיפ 1: שתפו את הקהילה ! הזמנת הקהילה הבית ספרית והסובבת את בית הספר לקחת חלק במיצג זה, תוכל להעשיר את המיצגים בחדר ההשראה.

טיפ 2: הקימו אתר המלווה את החדר ! באמצעות אתר זה יוכלו התלמידים להיחשף ולהגיב למיצגים גם באופן מקוון. בזכות החשיפה המקוונת יוכלו משפחות וחברי הקהילה להעשיר את המידע על הפריטים השונים בפלטפורמה ממוחשבת.

בדיקונת

רציונל

hidethisfield

קבצים

hidethisfield

רקע ומידע נוסף על הכלי

כלי זה הנו חלק מיוזמה של הקמת חדר השראה בית ספרי.  תכנית העבודה בחדר ההשראה תתמוך בתלב"ס הבית-ספרי בנושא פיתוח חשיבה יזמית. ישולבו בה פעילויות חקר ומודלים יישומיים שונים אשר תומכים בלמידה אי-פורמלית (כגון חקר, למידה מתוך משחק, PBL ועוד).

מניפת מודלים יישומיים להוראה משמעותית/ המנהל הפדגוגי

חשיבה יזמית – משרד החינוך

תומכי יישום

hidethisfield

על היזמ/ים

hidethisfield

אודות המוסד בו פותח הכלי

hidethisfield

יוזמת על

מודל 40-40-20 בית ספר מבוסס בחירה

מתכון מנצח לכל בית ספר שמעונין להפוך את צוות ההוראה, לקבוצה של מנהיגים פדגוגיים יוצרי תוכן, סקרנים, המלמדים מתוך הנאה.

אינטראקציה ויצירת מרחב מאפשר באמצעות צילום | הקול בתמונה

הכלי מתבסס על צילום הדדי, שמאפשר לחברי קבוצות לבטא כיצד הם תופסים איש את רעהו, ולחוות כיצד הם נראים בעיני אחרים. הצילום מאפשר להם לייצג …

יוזמה | הקול בתמונה

צילום כאמצעי המסייע לתלמידים (ולמורים) לבטא את 'קולם', לחוות הקשבה, ולהשפיע על חייהם – בבית הספר ומחוצה לו.

כלים נוספים של היוזמה

מודל 40-40-20 בית ספר מבוסס בחירה

מתכון מנצח לכל בית ספר שמעונין להפוך את צוות ההוראה, לקבוצה של מנהיגים פדגוגיים יוצרי תוכן, סקרנים, המלמדים מתוך הנאה.

אינטראקציה ויצירת מרחב מאפשר באמצעות צילום | הקול בתמונה

הכלי מתבסס על צילום הדדי, שמאפשר לחברי קבוצות לבטא כיצד הם תופסים איש את רעהו, ולחוות כיצד הם נראים בעיני אחרים. הצילום מאפשר להם לייצג …

יוזמה | הקול בתמונה

צילום כאמצעי המסייע לתלמידים (ולמורים) לבטא את 'קולם', לחוות הקשבה, ולהשפיע על חייהם – בבית הספר ומחוצה לו.